Podatki, opłaty lokalne, ewidencja działalności gospodarczej i zezwolenia alkoholowe | Gmina Raszyn

Podatki, opłaty lokalne, ewidencja działalności gospodarczej i zezwolenia alkoholowe

Referat Podatków, Opłat lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej

pok. 6 (parter)
tel. 22 701 77 92

email: podatki@raszyn.pl