Rejestracja pojazdów | Gmina Raszyn

Rejestracja pojazdów

Od 1 stycznia 2024 r.  zmieniły się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu zastąpiono obowiązkiem jego zarejestrowania.
Właściciel pojazdu jest zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni."

Na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP nadal spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Aktualne karty spraw znajdziesz na stronie: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-pruszkowski/rejestracja-pojzadow