Rejestracja pojazdów | Gmina Raszyn

Rejestracja pojazdów

Termin na zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 30 dni. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty, za pomocą e-usług (np. ePUAP, e-urząd, Elektronicznej Skrzynki Podawczej PWPW). Rezerwacja terminu wizyty w urzędzie nie wstrzymuje biegu terminu o którym mowa w art. 78 ust. 2 pkt 1 – Prawo o ruchu drogowym. Zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu nie wymaga osobistego stawiennictwa w siedzibie filii w Raszynie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.