Eko Raszyn | Gmina Raszyn

Eko Raszyn

Logo Eko-Raszyn

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zostało utworzone w celu realizacji zadania własnego Gminy Raszyn w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie uchwały Rady Gminy Raszyn nr IX/113/07  z dnia 14 czerwca 2007 r. Działalność swoją rozpoczęło 28 grudnia 2007 r.

Celem Spółki jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raszyn.

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze Spółka spełnia cel poprzez dbanie o dostawę wody do spożycia mieszkańcom, regularne przeglądy zainstalowanych urządzeń, czynności konserwacyjne, niezwłoczne usuwanie stanów awaryjnych oraz niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków z terenu aglomeracji Raszyn.

Zaopatrzenie w wodę odbywa  się ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Stadionowej w Rybiu, ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie, ul. Leśnej w Sękocinie Nowym, a w ostatnim roku udało się pozyskać nową Stację przy ul. Janczewickiej w Słominie. W planach jest wybudowanie nowego ujęcia wody w Dawidach (nieczynnego od kilku lat), modernizacja słabych punktów sieci sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falentach przy współpracy z Gminą.

Przejdź do strony Eko Raszyn