Rejestr obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raszyn | Gmina Raszyn

Rejestr obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raszyn

L.p Nazwa planu Uchwała Rady Gminy Raszyn Nr/data Publikacja w Dzienniku Urzędowym data/nr/poz Data obowiązywania planu
1 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla wsi Falenty Nowe 1ha 187/XLI/97 z dnia 04.09.1997r. Dziennik Urzędowy Woj. Warszawskiego Nr 54, poz. 180 z dnia 05.11.1997r. 20.11.1997r.
2 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn 4ha 109/XXIII/00 z dnia 30.03.2000r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 54, poz. 565 z dnia 24.05.2000r. 08.06.2000r.
3 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn 11ha 132/XXV/00 z dnia 15.06.2000r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 87, poz. 879 z dnia 09.08.2000r. 24.08.2000r.
4 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla części terenów we wsi Słomin 96 ha 196/XXXVII/01 z dnia 19.04.2001r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 130, poz. 1776 z dnia 28.06.2001r. 13.07.2001r.
5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Sękocin Nowy 4 ha VIII/47/03 z dnia 29.04.2003r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 189, poz. 4756 z dnia 14.07.2003r. 29.07.2003r.
6 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn obejmującego część terenów położonych we wsi Sękocin Stary 3ha XVIII/103/03 z dnia 09.10.2003r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 303, poz. 8017 z dnia 04.12.2003r. 19.12.2003r.
7 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn obejmującego część terenów położonych we wsi Janki 13ha XIX/122/03 z dnia 06.11.2003r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 319, poz. 10187 z dnia 27.12.2003r. 11.01.2004r.
8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Sękocin Las i Sękocin Stary 680 ha XXII/161/04 z dnia 05.02.20004r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 82, poz. 2040 z dnia 09.04.2004r. 24.04.2004r.
9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn – część I 10ha XXXV/512/04 z dnia 07.10.2004r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 296, poz. 8104 z dnia 04.12.2004r. 19.12.2004r.
10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Nowe Grocholice – część I i część II w Gminie Raszyn 60 ha XXXVI/622/04 z dnia 21.10.2004r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 310, poz. 10081 z dnia 18.12.2004r. 02.01.2005r.
11 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Sękocin Stary, Sękocin Nowy Janki, Falenty, wsi Wypędy, Puchały w dwóch etapach – Etap I (wieś Wypędy) 158 ha Nr XXXVI/623/04 z dnia 21.10.2004r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 316, poz. 10404 z dnia 24.12.2004r. 08.01.2005r.
12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla części terenów we wsiach Falenty Nowe, Dawidy Bankowe, Łady i Falenty 170 ha LVII/905/05 z dnia 22.09.2005r Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 256, poz. 8357 z dnia 22.11.2005r 07.12.2005r
13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Rybie w gminie Raszyn – obszar I 139ha LIX/982/05 z dnia 27.10.2005r Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 266, poz. 8711 z dnia 06.12.2005r 21.12.2005r.
14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – część I 107 ha LIX/983/05 z dnia 27.10.2005r Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 266, poz. 8712 z dnia 06.12.2005r 21.12.2005r.
15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy – Obszar I 330 ha LIX/984/05 z dnia 27.10.2005r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 266, poz. 8713 z dnia 06.12.2005r 21.12.2005r.
16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Al. Krakowskiej 112ha LXI/1003/05 z dnia 15.12.2005r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 24, poz. 823 z dnia 06.02.2006r. 21.02.2006r.
17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn – część II 1,5 ha VI/50/07 z dnia 8 marca 2007r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 89, poz. 2139 z dnia 16.05.2007r. 31.05.2007r.
18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn – część III 380 ha VI/51/07 z dnia 8 marca 2007r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 89, poz. 2140 z dnia 16.05.2007r. 31.05.2007r.
19 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy – Obszar I, uchwalonego uchwała Nr LIX/984/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 października 2005r. XII/174/07 z dnia 20 września 2007r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 241, poz. 6975 z dnia 25.11.2007r. 26.12.2007r.
20 Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla części terenów we wsiach Falenty Nowe, Dawidy Bankowe, Łady i Falenty”, uchwalonego Uchwałą Nr LVII/905/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 września 2005 r. XII/175/07 z dnia 20 września 2007r Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 241, poz. 6976 z dnia 25.11.2007r. 26.12.2007r.
21 Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Janki, Falenty, wsi Wypędy, Puchały w dwóch etapach –Etap I (wieś Wypędy)” uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/623/04 z dnia 21 października 2004 r. XII/176/07 z dnia 20 września 2007r Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 241, poz. 6977 z dnia 25.11.2007r. 26.12.2007r.
22 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn – obszar I , obejmujący część wsi Sękocin Stary i Sękocin Nowy XXIII/430/08 z dnia 31 lipca 2008r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 174, poz. 6230 z dnia 13.10.2008r. 28.10.2008r.
23 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla części terenów położonych we wsi Słomin (rejon ulicy sarenki) oraz dla części terenów położonych we wsi Sękocin Nowy i części terenów położonych we wsi Słomin XXIII/431/08 z dnia 31 lipca 2008r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 174, poz. 6231 z dnia 13.10.2008r. 28.10.2008r.
24 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Raszyn nr LXI/1003/05 z dnia 15 grudnia 2005r. (rejon ulic: Al. Krakowska, Szkolna, Unii Europejskiej oraz rejon ul. Nadrzecznej we wsi Raszyn) XXIV/465/08 z dnia 25 września 2008r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 194, poz. 7060 z dnia 14.11.2008r. 15.12.2008r.
25 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy-obszar II 212,7 ha XXXVI/647/09 z dnia 10 września 2009r Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 180, poz. 5112 z dnia13.11.2009r. 28.11.2009r.
26 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowe Grocholice, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/622/04 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2004 r. 1,4 ha XXXVI/648/09 z dnia 10 września 2009r Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 180, poz. 5113 z dnia 13.11.2009r. 14.12.2009r.
27 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej –część I 0,47 ha XXXVI/649/09 z dnia 10 września 2009r Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 180, poz. 5114 z dnia 13.11.2009r 14.12.2009r
28 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn – część III w rejonie ul. Falenckiej XLIII/729/10 z dnia 25.02.2010r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 124, poz. 2749 z dnia 24.06.2010r. 25.07.2010r.
29 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn – część I (obszar I) XLIX/816/10 z dnia 15.07.2010 r. Dzienniku Urzędowym Woj. Maz. Nr 160, poz. 3969 z dnia 06.09.2010 07.10.2010r.
30 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn – część III XLIX/817/10 z dnia 15.07. 2010 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 160, poz. 3970 z dnia 06.09.2010 07.10.2010r.
31 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn – część I (obszar II) VII/57/11 z dnia 28.04.2011 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 144, poz. 4583 z dnia 11.08.2011 r. 11.09.2011r.
32 Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Piasta i Lotniczej we wsi Raszyn XI/112/11 z dnia 17 sierpnia 2011r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. Nr 158, poz. 4985 z dnia 31.08.2011 1.10.2011
33 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady i Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn XXV/305/12 z dnia 04.09.2012r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 16.10.2012r. poz. 6844 31.10.2012r.
34 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – obszar I, w rejonach: ul. Malinowej i ul. Relaksu – część I XXI/315/12 z dnia 25.09.2012r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 19.10.2012r. poz. 7006 03.11.2012r.
35 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej – rejon ul. Mickiewicza – część II XXVIII/349/12 z dnia 27 listopada 2012r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 20.12.2012r. poz. 10008 20.01.2013r.
36 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Laszczki – rejon ul. Leśnej w Gminie Raszyn XXVIII/350/12 z dnia 27 listopada 2012 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz z dnia 20.12.2012r. poz. 10009 04.01.2013r.
37 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn – Obszar V obejmujący część wsi Janki XXXIII/390/13 z dnia 21 lutego 2013r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 12.03.2013r. poz. 2928 27.03.2013r.
38 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej rejon ul. Unii Europejskiej, ul. Szkolnej i ul. Poniatowskiego – część I XXXV/407/13 z dnia 25 kwietnia 2013r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 10.06.2013r. poz. 6537 11.07.2013r.
39 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Olszynowej XL/442/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 11.09.2013r. poz. 9587 26.09.2013r.
40 zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy – obszar I – rejon rzeki Raszynki XLI/451/13 z dnia 26 września 2013r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 23.10.2013r. poz. 10595 11.10.2013r.
41 zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla części terenów położonych we wsiach Falenty Nowe, Dawidy Bankowe, Łady, Falenty – rejon rzeki Raszynki XLI/452/13 z dnia 26 września 2013r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 23.10.2013r. poz. 10596 11.10.2013r.
42 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej - rejon ul. Jasnej XLIX/508/14 z dnia 6 marca 2014r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz z dnia 14.03.2014r. poz. 2587 29.03.2014r.
43 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej - rejon ul. Słowikowskiego i ul. Prostej XLIX/509/14 z dnia 6 marca 2014r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 14.03.2014r. poz. 2588 29.03.2014r.
44 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Oleńki LII/523/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz z dnia 11.06.2014r. poz. 5974. 26.06.2014r.
45 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – część I II/14/14 z dnia 29 grudnia 2014r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 04.02.2015r. poz. 962 19.04.2015r.
46 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej II/15/14 z dnia 29 grudnia 2014r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz z dnia20.01.2015r. poz. 512 04.02.2015r.
47 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej rejon ul. Gałczyńskiego VI/48/15 z dnia 26 marca 2015r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 23.06.2015r. poz.5682 08.07.2015r.
48 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Sękocin Stary – część I IX/73/15 z dnia 28 maja 2015r Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 29.06.2015r. poz. 5779 14.07.2015r.
49 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Puchały w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej IX/74/15 z dnia 28 maja 2015r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 23.06.2015r. poz.5683 08.07.2015r.
50 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Słomin po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – Obszar I IX/75/15 z dnia 28 maja 2015r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 23.06.2015r. poz.5684 08.07.2015r.
51 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Sękowin Nowy po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierpnia IX/76/15 z dnia 28 maja 2015r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 23.06.2015r. poz.5685 08.07.2015r.
52 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – Obszar III – część I X/92/15 z dnia 30 czerwca 2015r Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 22.07.2015r. poz.6415 06.08.2015 r.
53 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – Obszar III – część II X/93/15 z dnia 30 czerwca 2015r Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 22.07.2015r. poz.6416 06.08.2015 r.
54 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – rejon ul. Kasztanowej XV/151/15 z dnia 19 listopada 2015r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 15.12.2015 r. poz. 11189 30.12.2015 r.
55 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej – rejon ul. Młynarskiej XV/152/15 z dnia 19 listopada 2015r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 15.12.2015 r. poz. 11189 30.12.2015 r
56 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – Obszar III – część III XV/153/15 z dnia 19 listopada 2015r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 21.12.2015 r. poz. 11619 05.01.2016 r.
57 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej XVII/170/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 26.02.2016 r. poz. 1947 12.03.2016 r.
58 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Górnej i ul. Warszawskiej XXVI/254/16 z dnia 19 września 2016 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 04.10.2016 r. poz. 8531 19.10.2016 r.
59 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar II XXVIII/266/16 z dnia 4 listopada 2016r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 15.11.2016 r. poz. 9720 30.11.2016 r.
60 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej XXXI/295/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 10.03.2017 r. poz. 2332 25.03.2017 r.
61 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. ul. Starzyńskiego i ul. Kwiatów Polnych XXXI/296/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 22.02.2017 r. poz. 1811 09.03.2017 r.
62 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar III XXXI/297/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 22.02.2017 r. poz. 1812 09.03.2017 r.
63 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej XXXIV/318/17 z dnia 30 marca 2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 25.04.2017 r. poz. 4109 10.05.2017 r.
64 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar II XXXV/328/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 07.06.2017 r. poz. 5232 22.06.2017 r.
65 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego XXXVI/341/17 z dnia 24 maja 2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 21.06.2017 r. poz. 5508 06.07.2017 r.
66 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar I XLIII/386/17 z dnia 28 września 2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 08.12.2017 r. poz.11626 23.12.2017 r.
67 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej XLIII/387/17 z dnia 28 września 2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 08.12.2017 r. poz.11627 23.12.2017 r.
68 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar IV XLIII/389/17 z dnia 28 września 2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 08.12.2017 r. poz.11628 23.12.2017 r.
69 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica XLIII/390/17 z dnia 28 września 2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 08.12.2017 r. poz.11629 23.12.2017 r.
70 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon Al. Krakowskiej XLIII/391/17 z dnia 28 września 2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 08.12.2017 r. poz.11630 23.12.2017 r.
71 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – rejon ul. Raszyńskiej i ul. Białobrzeskiej XLVI/427/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 16.12.2017 r. poz. 12204 31.12.2017 r.
72 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I XLVI/425/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 02.01.2018 r. poz. 19 17.01.2018 r.
73 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej L/466/2018 z dnia 8 marca 2018 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 09.04.2018 r. poz. 3601 24.04.2018 r.
74 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej L/467/2018 z dnia 8 marca 2018 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 09.04.2018 r. poz.3602 24.08.2018 r.
75 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy LII/477/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 16.05.2018 r. poz. 5306 31.05.2019 r.
76 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej LII/478/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 16.05.2018 r. poz. 5305r. 31.05.2019 r.
77 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej LVI/521/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 02.10.2018 r. poz. 9204 17.10.2018 r.
78 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy LVII/532/18 z dnia 14 września 2018 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 02.10.2018 r. poz. 9205 17.10.2018 r.
79 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy – część I LVII/534/18 z dnia 14 września 2018 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 02.10.2018 r. poz. 9206 17.10.2018 r.
80 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej VIII/69/2019 z dnia 21 marca 2019 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 27.05.2019 r. poz. 6709 11.06.2019 r.
81 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego VIII/70/2019 z dnia 21 marca 2019 r. Dziennik Urzędowy Woj. Maz. z dnia 27.05.2019 r. poz. 6710 11.06.2019 r.