Jak załatwić sprawę | Gmina Raszyn

Jak załatwić sprawę

Urząd Gminy Raszyn

czynny w godzinach:
pon.: 8:00 – 18:00, wt. – czw.: 8:00 – 16:00, pt.: 8:00 – 14:00

Kasa Urzędu

czynna w godzinach:
pon.: 8:15 – 17:00, przerwy: 11:00 – 11:15 i 14:00 – 14:30
wt. - czw.: 8:15 – 15:00, przerwa: 11:30 – 12:00
pt.: 8:15 – 13:00, przerwa: 11:00 – 11:15

W Urzędzie Gminy Raszyn w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Wójt Gminy – w poniedziałki, w godzinach od 14:00 do 18:00, w pokoju 103, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zastępca Wójta, sekretarz Gminy, skarbnik Gminy, kierownicy Referatów i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy – codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Przewodniczący Rady Gminy – w poniedziałki, w godzinach od 16:00 do 18:00, w pokoju 115, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

UWAGA!
Jeżeli chcesz złożyć skutecznie pismo drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Raszyn wyślij je przez platformę ePUAP/obywatel.gov.pl.
Pismo wysłane e-mailem pozostanie bez rozpoznania.

Urząd Gminy Raszyn informuje, że zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych.

Jedyną skuteczną drogą wniesienia podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) drogą elektroniczną jest wniesienie podania poprzez ePUAP: /y2m823fydf/skrytka. Zatem jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail.
Adres poczty mailowej Urzędu Gminy: ratusz@raszyn.pl