Realizowane projekty | Gmina Raszyn

Realizowane projekty

Logo: Cyberbezpieczny samorząd
Projekt pn.: „Cyberbezpieczna gmina”
Projekt pn.: „Cyberbezpieczna gmina”
Remont ul. Godebskiego w miejscowości Raszyn na odcinku od ul. Bitwy pod Raszynem 1809 r. do ul. Zacisze
Remont ul. Godebskiego w miejscowości Raszyn na odcinku od ul. Bitwy pod Raszynem 1809 r. do ul. Zacisze
Zadanie pn.: „Remont ul. Godebskiego w miejscowości Raszyn na odcinku od ul. Bitwy pod Raszynem 1809 r. do ul. Zacisze” zostało zrealizowane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Mazowsze dla czystego powietrza 2023
Przeprowadzenie dwóch akcji edukacyjno-informacyjnych w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii
„Mazowsze dla czystego powietrza 2023”  „Przeprowadzenie dwóch akcji edukacyjno-informacyjnych w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii” 
PFRON
Samochód 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsce dla wózka inwalidzkiego
W dniu 30 marca 2023 r., z przedstawicielem firmy Green Way, wójt Gminy Raszyn  podpisał umowę na dostawę 9-osobowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (z 1 miejscem dla wózka inwalidzkiego).
Grafika Autobus dla mazowieckich szkół
Autobusy dla mazowieckich szkół – nowy autobus szkolny dla gminy Raszyn
Program: Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, skierowany jest do samorządu województwa maz
Miklaszewskiego mapa
Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614W ulicy Miklaszewskiego na odcinku od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach
Zadanie pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614W ulicy Miklaszewskiego na odcinku od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach” zostało zrealizowane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zadania z zakresu gminnej infrastruktury drogowej
Zadania z zakresu gminnej infrastruktury drogowej
Zadania z zakresu gminnej infrastruktury drogowej W dniu 04.10.2022r. Gmina Raszyn dostała Promesę w kwocie 5 000 000,00 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Budowa budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym
Budowa budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym
Projekt pn.: „Budowa budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym”.
Nowoczesne IT w szkołach Gminy Raszyn
Nowoczesne IT w szkołach Gminy Raszyn
Nowoczesne IT w szkołach Gminy Raszyn
Zadania z zakresu gminnej infrastruktury drogowej
Zadania z zakresu gminnej infrastruktury drogowej
Zadania z zakresu gminnej infrastruktury drogowej  W dniu 29.04.2022r. Gmina Raszyn dostała Promesę w kwocie 9 000 000,00 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zielone okno na naturę
Zielone okno na naturę
Przyznane dofinansowanie: 340 000 euro. Dzięki funduszom Fundacji Pracowniczej Grupy VKR z Danii oddana zostanie do dyspozycji mieszkańców gminy Raszyn tężnia - urządzenie o wielu walorach zdrowotnych.
Doposażenie serwerowni oraz modernizacja wewnętrznej sieci LAN
Doposażenie serwerowni oraz modernizacja wewnętrznej sieci LAN
Doposażenie serwerowni oraz modernizacja wewnętrznej sieci LAN
Logo NFOŚiGW
Porozumienie na wspófinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszy Termomodernizacji i Remontów
Celem projektu STOP SMOG jest realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, finansowanych na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków; polegających na wymianie urządzeń lub…
Dobry start dla przedszkolaka
Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Pod Topolą" w Raszynie otrzymało dofinansowanie w wysokości 254.158zł (80% kosztów całości zadania) w ramach dofinansowania unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Projekt żłobek
Budowa żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie
Przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie3 lub 4 oddziałowego żłobka na działce o powierzchni 6261 m2. W dobudowanej nowej części znajdą się pomieszczenia przeznaczone na sale dla dzieci, zaplecze kuchenne i inne niezbędne pomieszczenia. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje i…
Austeria zimą
Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2
W ramach projektu zaplanowano zrewitalizowanie części Austerii wzdłuż Alei Krakowskiej. Na początek zostaną przeprowadzone prace archeologiczne. Następnie po wyłonieniu wykonawcy przystąpimy do prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych polegających na remoncie, rozbudowie i…
e-opieka zdjęcie
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)
E-Opieka to wspólny projekt m.st. Warszawy i kilku samorządów z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Raszyn uczestniczy w tym projekcie jako partner Warszawy. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy z terenu Gminy wymagający opieki medycznej i wsparcia, otrzymają urządzenia typu smart…