Realizowane projekty | Gmina Raszyn

Realizowane projekty

OSP Dawidy projekt
Budowa budynku OSP w Dawidach
Planowana jest budowa budynku OSP w Dawidach na działce o pow. 3 255 m2, pow. zabudowy 601,3 m2, kubatura budynku 3070 m3. Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny z podziałem na strefy funkcyjne – część biurowo-socjalną i część garażową, ze wszystkimi instalacjami w tym: wentylacja mechaniczna,…
Wizualizacja
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 3121W, 310686W
Zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 3121W, 310686W” zostało zrealizowane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Logo NFOŚiGW
Porozumienie na wspófinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszy Termomodernizacji i Remontów
Celem projektu STOP SMOG jest realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, finansowanych na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków; polegających na wymianie urządzeń lub…
Wizualizacja żłobka
Żłobek nr 1 w Raszynie – etap 2
W dniu 22.11.2021r. Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 241 800,05 zł z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”. Dotacja została przeznaczona na wykonanie zadania pn.: „Żłobek nr 1 w Raszynie”.
Plan zagospodarowania
Skwer imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Raszynie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14
Celem projektu jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury, rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Raszyn. Realizacja projektu sprawi, że na mapie gminy pojawi się nowe miejsce wypoczynku, miejsce relaksu dla naszych mieszkańców.
Dobry start dla przedszkolaka
Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Pod Topolą" w Raszynie otrzymało dofinansowanie w wysokości 254.158zł (80% kosztów całości zadania) w ramach dofinansowania unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Projekt Sękocin Las
Kanalizacja sanitarna dla Sękocina Las
W ramach projektu zostanie wybudowane 2,928 km sieci. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w pasach drogowych ulic: Księżnej Zofii Czetwertyńskiej, Maślaka, Jeża, Sowiej, Rydza, Cyprysowej, Leśnych Skrzatów, Słonecznej, Wierzbowej, Polanki, na podstawie dokumentacji projektowej będącej w…
Projekt żłobek
Budowa żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie
Przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie3 lub 4 oddziałowego żłobka na działce o powierzchni 6261 m2. W dobudowanej nowej części znajdą się pomieszczenia przeznaczone na sale dla dzieci, zaplecze kuchenne i inne niezbędne pomieszczenia. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje i…
Austeria zimą
Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2
W ramach projektu zaplanowano zrewitalizowanie części Austerii wzdłuż Alei Krakowskiej. Na początek zostaną przeprowadzone prace archeologiczne. Następnie po wyłonieniu wykonawcy przystąpimy do prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych polegających na remoncie, rozbudowie i…
Mapka
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne – etap drugi
Uzupełniający nabór dla osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji na wymianę urządzeń grzewczych (tzw. kopciuchów).
Budowa ścieżek rowerowych w Raszynie
Budowa zintegrowanych sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn
Ponad 7 km ścieżek rowerowych w Raszynie
e-opieka zdjęcie
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)
E-Opieka to wspólny projekt m.st. Warszawy i kilku samorządów z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Raszyn uczestniczy w tym projekcie jako partner Warszawy. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy z terenu Gminy wymagający opieki medycznej i wsparcia, otrzymają urządzenia typu smart…