Jak zgłosić reklamację lub problem | Gmina Raszyn

Jak zgłosić reklamację lub problem

1. Do punktu informacyjno-reklamacyjnego

Reklamacja do przedsiębiorstwa należy zgłaszać pod nr tel. 22 49 24 311, e-mailem: raszyn@prezero.com, lub pisemnie na adres:

PreZero Warszawa sp. z o.o.
ul. Zawodzie 5
02-981 Warszawa

2. Do Urzędu Gminy

Reklamacje dotyczącą odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać następnego dnia po terminie ustalonym w harmonogramie.

Jednocześnie przypominamy że pojemniki na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), jak i worki z selektywnie zbieranymi odpadami, należy wystawić w dniu wynikającym z harmonogramu najpóźniej do godziny 6.00 lub w dniu poprzedzającym po godzinie 19.00.

Odpady są odbierane od godziny 6.00. Jeżeli pojemnik lub worek został wystawiony po wyznaczonej godzinie, a przedsiębiorca nie odebrał odpadów, to odpady zostaną odebrane w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu. W takiej sytuacji reklamacja będzie bezzasadna. Jeśli firma nie odbierze odpadów w terminie, to następnego dnia należy zgłosić do Urzędu reklamacje telefonicznie pod nr 22 701 77 77, 22 701 79 09 lub e-maila (odpady@raszyn.pl) podając adres nieruchomości, dane kontaktowe oraz określić przyczynę reklamacji.