Efektywność energetyczna | Gmina Raszyn

Efektywność energetyczna

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Raszyn

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Raszyn, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Lp. Nazwa działania Czas realizacji Źródło finansowania
1 Docieplenie dachu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 20, w Raszynie, styropianem o grubości 5 cm. Inwestycja została wykonana w 2013r. Budżet Gminy Raszyn.
2 Zamontowanie na dachu budowanej Hali Sportowej w Raszynie instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja została wykonana w 2018r. Budżet Gminy Raszyn, dofinansowanie – Ministerstwo Sportu i Turystyki.
3 Budowa ścieżki rowerowej w m. Raszyn, ul. Pruszkowska – 316 m. 2017r. – 2018r. „Budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn”, 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 20% stanowi wkład własny gminy.
4 Budowa ścieżki rowerowej w m. Raszyn, Al. Krakowska – 1 754 m. 2017r. – 2019r. „Budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn”, 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 20% stanowi wkład własny gminy.
5 Budowa ścieżki rowerowej w m. Raszyn, ul. Nadrzeczna – 196 m. 2017r. – 2019r. „Budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn”, 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 20% stanowi wkład własny gminy.
6 Budowa ścieżki rowerowej w m. Rybie, ul. Stadionowa – 156 m. 2017r. – 2019r. „Budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn”, 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 20% stanowi wkład własny gminy.
7 Budowa ścieżki rowerowej w m. Jaworowa, Rybie ul. Warszawska, ul. Raszyńska – 1 957 m. 2017r. – 2019r. „Budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn”, 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 20% stanowi wkład własny gminy.
8 Budowa ścieżki rowerowej w m. Dawidy, Jaworowa ul. Warszawska – 1 200 m. 2017r. – 2019r. „Budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn”, 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 20% stanowi wkład własny gminy.
9 Budowa ścieżki rowerowej w m. Dawidy ul. Złotych Łanów – 488 m. 2020r. „Budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn”, 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 20% stanowi wkład własny gminy.
10 Wymiana dwóch kotłów węglowych na kotły gazowe w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn. 06.08.2020r. – 30.10.2020r. Dotacja z budżetu Gminy Raszyn na dofinansowanie kosztów zadania do wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4.000,00zł
11 Wymiana trzech kotłów węglowych na kotły na biomasę. 23.09.2020r. – 04.11.2020r. Wskazane koszty całkowite zostały pokryte w 80% ze środków Unii Europejskiej, 20% stanowił wkład własny właściciela nieruchomości.
12 Wymiana szesnaście kotłów węglowych na kotły gazowe 23.09.2020r. – 30.11.2020r. Wskazane koszty całkowite zostały pokryte w 80% ze środków Unii Europejskiej, 20% stanowił wkład własny właściciela nieruchomości.
13 Wymiana dziesięciu opraw rtęciowych na oprawy LED przy ul. Środkowej w miejscowości Rybie. Grudzień 2020r. Budżet Gminy Raszyn.