Nieodpłatna pomoc prawna | Gmina Raszyn

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Raszynie znajduje się w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy, ul. Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn.

Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem telefonu:
22 738 14 63 lub mailowo pod adresem: npp@powiat.pruszkow.pl.