Dane kontaktowe zarządców dróg innych niż gminne | Gmina Raszyn

Dane kontaktowe zarządców dróg innych niż gminne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zarządcy drogi należy m.in.:

  1. uprzątnięcie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych (zarówno dzikich jak i domowych);
  2. bieżące utrzymanie nawierzchni w tym remonty (np. uzupełnienie ubytków, itp.);
  3. letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Przez teren gminy Raszyn przebiegają drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe, których zarządcami są:

Drogi powiatowe na terenie Gminy Raszyn – zarządca: Starosta Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, nr telefonów: 22 738 15 57, 692 445 338, 602 393 644
Wykaz dróg powiatowych:

Lp. Nr drogi Przebieg Ulice
1. 3113W Michałowice – Opacz Mała – Raszyn ul. Pruszkowska
2. 3115W Helenów – Sokołów – do drogi nr 8 ul. Sokołowska
3. 2841W Zgorzała – Dawidy ul. Starzyńskiego
4. 2842W Nowy Podolszyn – do drogi Nr 2844W ul. Olszynowa – Złota
5. 2844 W Lesznowola – Nowe Falenty ul. Wygody – Falencka – Willowa
6. 3117W od drogi Nr 7 – Laszczki – Janczewice ul. Leszczynowa
7. 3118W Laszczki – Falenty Duże ul. Żródlana – Brzozowa
8. 3119W Janki – od drogi Nr 2844W ul. Falencka
9. 3120W Łady – od drogi Nr 7 Droga Hrabska – ul. Z. Opackiego – Al. Hrabska
10. 3121W Raszyn – Dawidy – Dawidy Bankowe-Warszawa ul. Sportowa – Raszyńska – Warszawska – Baletowa do ul. Starzyńskiego
11. 3122W Nowy Podolszyn – Dawidy ul. Długa
12. 3125W Stary Sękocin – Wolica Ul. Sękocińska
13.   Al. Krakowska od ul. Na Skraju do ronda w Sękocinie Nowym
14.     ul. Mszczonowska

 


 

Drogi krajowe na terenie Gminy Raszyn – S8, S7 i S2– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Punkt Informacji Drogowej GDDKiA O/Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, e-mail pid.warszawa@gddkia.gov.pl, tel. 22 209 23 95, 22 209 23 66, fax 22 810 94 14, kom. 694 484 424.