Nieodpłatna Pomoc Prawna dla mieszkańców Gminy Raszyn | Gmina Raszyn

Nieodpłatna Pomoc Prawna dla mieszkańców Gminy Raszyn

Plakat: Nieodpłatna Pomoc Prawna dla mieszkańców Gminy Raszyn

Pomoc przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
 • administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji;
 • poinformowanie o przysługujących prawach oraz spoczywających obowiązkach;
 • sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz pomoc w jego realizacji.

Zakres pomocy nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
 • rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Przydatne LINKI

Kalkulator szacowania wysokości alimentów: Will open in new windowhttps://fundacja.togatus.pl/kalkulator-szacowania-wysokosci-alimentow/

Aplikacja – bezpłatna porada on–line: Will open in new windowhttps://fundacja.togatus.pl/porada_online/

Filmiki NPP/NPO/NM :

NPP

Will open in new windowhttp://fundacja.togatus.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

Will open in new windowhttps://www.youtube.com/watch?v=6r2-EzAeJDI

NPO

Will open in new windowhttps://fundacja.togatus.pl/film-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie/

Will open in new windowhttps://www.youtube.com/watch?v=zuD6BnnfaJc

NM

Will open in new windowhttp://fundacja.togatus.pl/film-nieodplatna-mediacja/

Will open in new windowhttps://www.youtube.com/watch?v=BLW6pRSDlKU

Artykuł pt. „ZAŁOŻENIE SPÓŁKI PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU”.
Link do artykułu na stronie internetowej Fundacji: Will open in new windowhttp://fundacja.togatus.pl/zalozenie-spolki-przez-internet-krok-po-kroku/

Artykuł pt. „JAKIE E-MAILE MOŻNA WYSYŁAĆ BEZ ZGODY KLIENTA – ASPEKT MARKETINGOWY”.
Link do artykułu na stronie internetowej Fundacji: http://fundacja.togatus.pl/jakie-e-maile-mozna-wysylac-bez-zgody-klienta-aspekt-marketingowy/

Artykuł pt. pt. „CZY ISTNIEJE „USTAWA O SOLARIACH”?
Link do artykułu na stronie internetowej Fundacji: Will open in new windowhttp://fundacja.togatus.pl/czy-istnieje-ustawa-o-solariach/

Fundacja Togatus Pro Bono prowadząc działania z zakresu edukacji prawnej, przedstawia Biuletyn dla młodzieży pt. ,,Praca na star – aspekty prawne" – biuletyn zostanie przesłany drogą elektroniczną.

Załącznik Rozmiar
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa_1.pdf 187.05 KB
Pobierz
Ulotka_1.pdf 4.19 MB
Pobierz