Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy | Gmina Raszyn

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy

Porządek obrad LXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 07 czerwca 2023 – godz. 16:00

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu.
  4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
  5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2023-2030.
  6. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: esesja.tv

Materiały na sesję i przebieg głosowań: raszyn.esesja.pl