Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy | Gmina Raszyn

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy

 Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy w dniu 22 lipca 2024 roku – godz. 16:00

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030.
  4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024.
  5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  6. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: esesja.tv

Materiały na sesję i przebieg głosowań: raszyn.esesja.pl