Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy | Gmina Raszyn

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy

Porządek obrad LXII Sesji Rady Gminy w dniu 22 września 2022 roku – godz. 14:00

 1. Otwarcie LXII sesji Rady Gminy Raszyn.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z LX sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 7. Sprawozdanie pełnomocnika Wójta Gminy Raszyn Pani Katarzyny Klimaszewskiej w temacie realizacji opracowania Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030.
 8. Uchwała sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 14/6 o pow. 0,1200 ha, obręb Falenty przy ul. Falenckiej, na czas oznaczony powyżej 3 lat.
 9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Zdrojowej.
 10. Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Raszyn i nadania jej statutu.
 11. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 12. Sprawy różne.
 13. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 14. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: esesja.tv

Materiały na sesję i przebieg głosowań: raszyn.esesja.pl