ZGŁASZANIE PROBLEMÓW I AWARII

POGOTOWIE GAZOWE

tel. 992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

Zgłaszanie awarii i uszkodzeń: 991 lub 22 340-41-00

JEDNOSTKI OSP

Telefon alarmowy: 998

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszynie
ul. Sportowa 1a, 05-090 Raszyn
tel. 22 720-01-08
strazpozarnaraszyn@gmail.com

Ochotnicza Straż Pożarna w Dawidach
Dawidy 45, 02-800 Warszawa
tel. 22 720-25-98
ospdawidy@wp.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach
Falenty, Al. Hrabska 2, 05-090 Raszyn
tel. 22 720-25-99
ospfalenty@gmail.com

KOMISARIAT POLICJI W RASZYNIE

05-090 Raszyn, ul. Aleja Krakowska 16

telefon dyżurny czynny całą dobę: tel. 22 720-01-07, 47 72-46-850

fax. 47 72-46-851

WIDZISZ PROBLEM PRZEMOCY W RODZINIE, ZGŁOŚ!

 pisząc na pelnomocnik@raszyn.pl
lub bezpośrednio do punktu konsultacyjnego
https://www.pomagamy.raszyn.pl

ZGŁOŚ AWARIĘ LAMPY OŚWIETLENIOWEJ

Kliknij aby zgłosić awarię

Awarie oświetlenia można zgłaszać całodobowo konserwatorowi oświetlenia ulicznego pod numer telefonu +48 535 481 335 lub na adres e-mailowy firmy konserwującej oświetlenie eles-bud@wp.pl

Zgodnie z zawarta umową konserwator winien usunąć awarię w czasie:
- 48 godzin w odniesieniu do nieprawidłowo działających pojedynczych punktów oświetlenia ulicznego;
- 24 godzin w odniesieniu do nieprawidłowo działających ciągów oświetlenia ulicznego;

Uwagi – skargi, w zakresie podejmowanych lub zaniechanych przez konserwatora działań można kierować do referatu Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej - sprawującego bezpośredni nadzór nad konserwatorem, pod nr telefonu 22 701-78-74 – w godzinach pracy Urzędu Gminy Raszyn: poniedziałek: 08.00 – 18.00 wtorek- czwartek: 8.00 – 16.00 piątek: 08.00- 14.00 lub e-mail na adres: ratusz@raszyn.pl

ZGŁOŚ USTERKĘ NAWIERZCHNI DROGI

Kliknij aby zgłosić usterkę drogi

Zgłoszenia rozpatrywane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Raszyn: poniedziałek: 08.00 - 18.00 wtorek- czwartek: 8.00 - 16.00 piątek: 08.00- 14.00 Usterki nawierzchni drogi można zgłaszać telefonicznie pod numer: 22 701-78-75 lub e-mail na adres ratusz@raszyn.pl

ZGŁOŚ DZIKIE WYSYPISKO

Aby zgłosić nielegalny wysyp śmieci na terenie Gminy Raszyn kliknij na poniższy link i wyślij maila na podany adres umieszczając pełną informację o lokalizacji śmietnika w treści wiadomości.

Kliknij aby zgłosić dzikie wysypisko

Zgłoszenia rozpatrywane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Raszyn: poniedziałek: 08.00 - 18.00 wtorek- czwartek: 8.00 - 16.00 piątek: 08.00- 14.00 Nielegalny wysyp śmieci można zgłaszać telefonicznie pod numer: 22 701-79-16 bądź e-mail na adres: osgk@raszyn.pl

ZGŁOŚ BEZDOMNE I MARTWE ZWIERZĘTA

Aby zgłosić bezdomne lub martwe zwierzęta na terenie Gminy Raszyn kliknij na poniższy link i wyślij maila na podany adres umieszczając pełną informację o miejscu pobytu bezdomnych zwierząt w treści wiadomości. Proszę podać również telefon kontaktowy osoby zgłaszającej. Brak numeru osoby zgłaszającej w treści maila skutkować będzie zaniechaniem czynności.

Kliknij aby zgłosić bezdomne lub martwe zwierzęta

Zgłoszenia rozpatrywane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Raszyn: poniedziałek: 08.00 - 18.00 wtorek- czwartek: 8.00 - 16.00 piątek: 08.00- 14.00 Bezdomne, ranne i dzikie zwierzęta na terenie Gminy Raszyn można zgłaszać telefonicznie pod numer: 22 701-79-12,- bezdomne, ranne i dzikie poza godzinami Policja Raszyn 22 701-79-15,- martwe, poza godzinami Policja Raszyn bądź e-mail na adres: osgk@raszyn.pl

ZGŁOŚ WYCINKĘ DRZEW BEZ ZEZWOLENIA/ZGŁOSZENIA

Aby zgłosić wycinkę drzew bez zezwolenia/zgłoszenia na terenie Gminy Raszyn kliknij na poniższy link

Kliknij aby zgłosić wycinkę drzew bez zezwolenia/zgłoszenia

Zgłoszenia rozpatrywane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Raszyn: poniedziałek: 08.00 - 18.00 wtorek- czwartek: 8.00 - 16.00 piątek: 08.00- 14.00 pod nr telefonu bądź e-mail : osgk@raszyn.pl 22 701-79-12, poza godzinami pracy urzędu - Policja Raszyn

ZGŁOŚ SPALANIE ODPADÓW

Aby zgłosić spalanie odpadów na terenie Gminy Raszyn kliknij na poniższy link

Kliknij aby zgłosić spalanie odpadów

Zgłoszenia rozpatrywane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Raszyn: poniedziałek: 08.00 - 18.00 wtorek- czwartek: 8.00 - 16.00 piątek: 08.00- 14.00 pod nr telefonu bądź e-mail : osgk@raszyn.pl lub ratusz@raszyn.pl 22 701-79-16, poza godzinami pracy urzędu - Policja Raszyn

ZGŁOŚ AWARIĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ

Zgłoszenia rozpatrywane będą w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Raszyn: poniedziałek: 08.00 - 18.00 wtorek- czwartek: 8.00 - 16.00 piątek: 08.00- 14.00 pod nr tel.: 22 716-32-60 ekoraszyn@ekoraszyn.pl Telefon całodobowy: 22 716-32-55

KONTAKT

GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn
NIP: 534-24-88-243, REGON: 013269232 


URZĄD GMINY RASZYN

ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn
NIP: 522-20-65-126, REGON: 000546638


Godziny urzędowania:
pon.: 8.00 – 18.00
wt. – czw.: 8.00 – 16.00
pt.: 8.00 – 14.00


Od dnia 21.11.2021r wszystkie uprzednio umówione spotkania Wójta Gminy Raszyn - Pana Andrzeja Zaręby z mieszkańcami odbywają się w formie rozmowy telefonicznej.


Godziny przyjęć interesantów – Rejestracja pojazdów, prawa jazdy

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Filia Raszyn Wydział Obsługi Mieszkańców

pon.: 8.00 – 17.30
wt. – czw.: 8.00 – 15.30
pt. 8.00 – 13.30


Numery kont Gminy Raszyn

Numer konta bankowego Rodzaj wpłat

65 8004 0002 2001 0000 0316 0001
Podatki, w tym od nieruchomości, transportu, opłata alkoholowa, opłata targowa, opłata skarbowa, czynsz, dzierżawa i inne
05 8004 0002 2001 0000 0316 0014 Wadia
58 8004 0002 2001 0000 0316 0030 Zabezpieczenia
09 8004 0002 2001 0000 0316 0136 Opłata Retencyjna
13 8004 0002 2001 0000 0316 0064 Udostępnienie Danych Osobowych
Nr konta indywidualny otrzymany w Deklaracji Odpady


Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
Filia Raszyn
Wydział Obsługi Mieszkańców

Numer konta bankowego Rodzaj wpłat
78 1090 1056 0000 0001 4821 9976
Rejestracja pojazdu, prawa jazdy
Gmina Raszyn – 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001 Pełnomocnictwo dot. w/w czynności

Punkt Konsultacyjny w Raszynie
Uzależnienia i Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

tel. +48 22 720 12 55

e-mail: pelnomocnik@raszyn.pl

strona internetowa: https://www.pomagamy.raszyn.pl


Telefony

Kancelaria
tel. +48 22 701 77 77
fax: +48 22 701 77 71
e-mail: ratusz@raszyn.pl

Andrzej Zaręba – Wójt Gminy 22 701 77 70
Zastępca Wójta Gminy 22 701 77 70
Sekretarz Gminy – Alicja Gadowska 22 701 77 70
Lilianna Kłos – Skarbnik Gminy 22 701 78 12
Urząd Stanu Cywilnego 22 701 77 79
22 701 77 99
Biuro Rady Gminy 22 701 78 80
Informatyka 22 701 77 07
22 701 77 15
22 701 77 17
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 22 701 79 12
22 701 79 15
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 22 701 79 09
22 701 79 11
22 701 78 43
Referat Zamówień Publicznych 22 701 78 03
Referat Oświaty i Spraw Społecznych 22 701 77 62
Referat Budżetu i Finansów 22 701 78 16
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarcze, Podatki lokalne od osób fizycznych 22 701 77 93
22 701 77 94
22 701 77 92
Ewidencja działalności gospodarcze, Podatki od środków transportowych 22 701 77 95
Podatki lokalne od osób prawnych 22 701 77 96
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 22 701 78 52
22 701 78 54
22 701 78 56
22 701 78 61
Referat Inwestycji i Remontów 22 701 78 79
22 701 78 62
22 701 78 76
Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej 22 701 78 75
22 701 78 72
22 701 78 74
Referat Funduszy Zewnętrznych 22 701 78 02
Referat Kadr i Zarządzania 22 701 77 46
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 22 701 78 93
Referat Spraw Obywatelskich 22 701 78 32
22 701 78 34
Stanowisko ds. Obronności i Reagowania Kryzysowego 22 701 78 33
Biuro Prawne 22 701 77 32
Wydział Komunikacji – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – Filia w Raszynie 22 701 79 32
22 701 79 33