GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn
NIP: 534-24-88-243, REGON: 013269232
nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001


URZĄD GMINY RASZYN

ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn
NIP: 522-20-65-126, REGON: 000546638


Godziny urzędowania:
pon.: 8.00 – 18.00
wt. – czw.: 8.00 – 16.00
pt.: 8.00 – 14.00


Godziny przyjęć interesantów – Rejestracja pojazdów, prawa jazdy

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Filia Raszyn Wydział Obsługi Mieszkańców

pon.: 8.00 – 17.30
wt. – czw.: 8.00 – 15.30
pt. 8.00 – 13.30


tel. +48 22 701 77 77
fax: +48 22 701 77 71
e-mail: ratusz@raszyn.pl


Andrzej Zaręba – Wójt Gminy 22 701 77 70
Michał Kucharski – Zastępca Wójta Gminy 22 701 77 70
  – Sekretarz Gminy 22 701 77 70
Lilianna Kłos – Skarbnik Gminy 22 701 78 12
Urząd Stanu Cywilnego 22 701 77 79
22 701 77 99
570-622-541
Biuro Rady Gminy 22 701 78 80
Informatyka 22 701 77 07
22 701 77 15
22 701 77 17
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 22 701 79 12
22 701 79 15
Zespół ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 22 701 79 09
Referat Zamówień Publicznych 22 701 78 03
Referat Oświaty i Spraw Społecznych 22 701 77 62
Referat Budżetu i Finansów 22 701 78 16
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej 22 701 77 92
Ewidencja działalności gospodarczej 22 701 77 95
Podatki i opłaty lokalne 22 701 77 93
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 22 701 78 52
Referat Inwestycji i Remontów 22 701 78 76
22 701 78 62
22 701 78 79
Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej 22 701 78 75
22 701 78 72
22 701 78 74
Referat Realizacji Projektów 22 701 78 02
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Społeczno-Edukacyjnych
22 701 78 73
Referat Kadr i Zarządzania 22 701 77 46
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 22 701 78 93
Referat Spraw Obywatelskich 22 701 78 32
22 701 78 34
Stanowisko ds. Obronności i Reagowania Kryzysowego 22 701 78 33
Biuro Prawne 22 701 77 32
Wydział Komunikacji – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – Filia w Raszynie 22 701 79 32
22 701 79 33

 


Zgłoszenia awarii oświetlenia

Konserwacja oświetlenia ulicznego

ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska
tel. 535 481 335