GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn
NIP: 534-24-88-243, REGON: 013269232
nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001


URZĄD GMINY RASZYN

ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn
NIP: 522-20-65-126, REGON: 000546638


Godziny urzędowania:
pon.: 8.00 – 18.00
wt. – czw.: 8.00 – 16.00
pt.: 8.00 – 14.00


Godziny przyjęć interesantów – Rejestracja pojazdów, prawa jazdy

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Filia Raszyn Wydział Obsługi Mieszkańców

pon.: 8.00 – 17.30
wt. – czw.: 8.00 – 15.30
pt. 8.00 – 13.30


tel. +48 22 701 77 77
fax: +48 22 701 77 71
e-mail: ratusz@raszyn.pl


Andrzej Zaręba – Wójt Gminy 22 701 77 70
Michał Kucharski – Zastępca Wójta Gminy 22 701 77 70
Jolanta Osowiecka – Sekretarz Gminy 22 701 77 66
Lilianna Kłos – Skarbnik Gminy 22 701 78 12
Urząd Stanu Cywilnego 22 701 77 79
Biuro Rady Gminy 22 701 78 80
Informatyka 22 701 77 07
22 701 77 15
22 701 77 17
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 22 701 79 12
22 701 79 15
Zespół ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 22 701 79 09
Referat Zamówień Publicznych 22 701 78 03
Referat Oświaty i Spraw Społecznych 22 701 77 62
Referat Budżetu i Finansów 22 701 78 16
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej 22 701 77 92
Ewidencja działalności gospodarczej 22 701 77 95
Podatki i opłaty lokalne 22 701 77 93
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 22 701 78 52
Referat Inwestycji i Remontów 22 701 78 76
22 701 78 62
22 701 78 79
Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej 22 701 78 75
22 701 78 72
22 701 78 67
Referat Realizacji Projektów 22 701 78 02
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Społeczno-Edukacyjnych
22 701 78 73
Referat Kadr i Zarządzania 22 701 77 46
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 22 701 78 93
Referat Spraw Obywatelskich 22 701 78 32
22 701 78 34
Stanowisko ds. Obronności i Reagowania Kryzysowego 22 701 78 33
Biuro Prawne 22 701 77 32
Wydział Komunikacji – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – Filia w Raszynie 22 701 79 32
22 701 79 33

 


Zgłoszenia awarii oświetlenia

Konserwacja oświetlenia ulicznego

ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska
tel. 535 481 335