GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn
NIP: 534-24-88-243, REGON: 013269232 


URZĄD GMINY RASZYN

ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn
NIP: 522-20-65-126, REGON: 000546638


Godziny urzędowania:
pon.: 8.00 – 18.00
wt. – czw.: 8.00 – 16.00
pt.: 8.00 – 14.00


Przypominamy, iż od dnia 16 marca wszystkie spotkania Wójta Gminy Raszyn - Pana Andrzeja Zaręby oraz Zastępcy Wójta - Pana Michała Kucharskiego z mieszkańcami są zawieszone do odwołania. Istnieje możliwość umówienia rozmowy telefonicznej.


Godziny przyjęć interesantów – Rejestracja pojazdów, prawa jazdy

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Filia Raszyn Wydział Obsługi Mieszkańców

pon.: 8.00 – 17.30
wt. – czw.: 8.00 – 15.30
pt. 8.00 – 13.30


Numery kont Gminy Raszyn
Numer konta bankowego Rodzaj wpłat

65 8004 0002 2001 0000 0316 0001
Podatki, w tym od nieruchomości, transportu, opłata alkoholowa, opłata targowa, opłata skarbowa, czynsz, dzierżawa i inne
05 8004 0002 2001 0000 0316 0014 Wadia
58 8004 0002 2001 0000 0316 0030 Zabezpieczenia
09 8004 0002 2001 0000 0316 0136 Opłata Retencyjna
13 8004 0002 2001 0000 0316 0064 Udostępnienie Danych Osobowych
Nr konta indywidualny otrzymany w Deklaracji Odpady


Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
Filia Raszyn
Wydział Obsługi Mieszkańców

Numer konta bankowego Rodzaj wpłat
42 1240 5918 1111 0000 4908 0878 Rejestracja pojazdu, prawa jazdy
Gmina Raszyn – 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001 Pełnomocnictwo dot. w/w czynności

Telefony

Kancelaria
tel. +48 22 701 77 77
fax: +48 22 701 77 71
e-mail: ratusz@raszyn.pl

Andrzej Zaręba – Wójt Gminy 22 701 77 70
Michał Kucharski – Zastępca Wójta Gminy 22 701 77 70
Sekretarz Gminy – Alicja Gadowska 22 701 77 70
Lilianna Kłos – Skarbnik Gminy 22 701 78 12
Urząd Stanu Cywilnego 22 701 77 79
22 701 77 99
Biuro Rady Gminy 22 701 78 80
Informatyka 22 701 77 07
22 701 77 15
22 701 77 17
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 22 701 79 12
22 701 79 15
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 22 701 79 09
22 701 79 11
22 701 78 43
Referat Zamówień Publicznych 22 701 78 03
Referat Oświaty i Spraw Społecznych 22 701 77 62
Referat Budżetu i Finansów 22 701 78 16
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarcze, Podatki lokalne od osób fizycznych 22 701 77 93
22 701 77 94
22 701 77 92
Ewidencja działalności gospodarcze, Podatki od środków tranportowych 22 701 77 95
Podatki lokalne od osób prawnych 22 701 77 96
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 22 701 78 52
22 701 78 54
22 701 78 56
22 701 78 61
Referat Inwestycji i Remontów 22 701 78 79
22 701 78 62
22 701 78 76
Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej 22 701 78 75
22 701 78 72
22 701 78 74
Referat Funduszy Zewnętrznych 22 701 78 02
Referat Kadr i Zarządzania 22 701 77 46
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 22 701 78 93
Referat Spraw Obywatelskich 22 701 78 32
22 701 78 34
Stanowisko ds. Obronności i Reagowania Kryzysowego 22 701 78 33
Biuro Prawne 22 701 77 32
Wydział Komunikacji – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – Filia w Raszynie 22 701 79 32
22 701 79 33

 


Zgłoszenia awarii oświetlenia

Konserwacja oświetlenia ulicznego

ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska
tel. 535 481 335