Letnie utrzymanie dróg gminnych | Gmina Raszyn

Letnie utrzymanie dróg gminnych

Letnie oczyszczanie utwardzonych dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w 2017 r., obejmuje następujący zakres prac:

1) mechaniczne zamiatanie z piasku i innych nieczystości nawierzchni jezdni, pasów przykrawężnikowych, placów i zatok postojowych,

2) ręczne oczyszczanie poboczy, chodników oraz pasów zieleni z zalegających nieczystości stałych, piasku i liści, a w przypadkach koniecznych ręczne oczyszczenie nawierzchni jezdni w zakresie określonym w pkt.1) w obrębie strefy przykrawężnikowej,

3) załadunek i wywóz zebranych odpadów.

W dni upalne w okresie wiosenno – jesiennym wymagane jest dodatkowo mechaniczne zraszanie wodą jezdni ulic w zakresie wykonywania usługi o której mowa w pkt. 1.

W roku 2017 usługę związaną z letnim utrzymaniem dróg gminnych wykonywać będzie firma Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

Osobą sprawującą nadzór nad jakością wykonanych usług jest Pani Jolanta Banasiak – Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn tel. 22 7701-79-12, II piętro pokój nr 207.


Wykaz ulic objętych oczyszczaniem - strefa A

Podstrefa 1

Miejscowość Ulica Długość
Raszyn Lotnicza 925 m
Raszyn Szkolna 745 m
Raszyn Sokolnickiego 457 m
Raszyn Poniatowskiego 780 m
Raszyn Mickiewicza 519 m
Raszyn Chrobrego 263 m
Raszyn Mieszka I 546 m
Raszyn Piasta 233 m
Raszyn Unii Europejskiej 258 m
Raszyn Spółdzielcza 253 m
Raszyn Czerwonego Kapturka 164 m
Raszyn Wołodyjowskiego 186 m
Raszyn Nauczycielska 381 m
Raszyn Nadrzeczna 689 m
Raszyn Słoneczna 437 m
Raszyn Cienista 224 m
Raszyn Klonowa 206 m
Raszyn rondo Nadrzeczna 48 m
Raszyn Boczna 128 m
Raszyn Wybickiego 332 m
Raszyn Gen. Zajączka 201 m
Raszyn Gen. Bema 324 m
Raszyn Dąbrowskiego
(całość ręcznie+mechanicznie
 część utwardzoną
i zatoczkę w kostce
309 m
Raszyn Stadionowa 155 m
  Razem 8763 m

Podstrefa 2

Miejscowość Ulica Długość
Raszyn Godebskiego 1366 m
Raszyn przedłużenie Sportowej
(pomiędzy Al. Krakowską
i ul. Godebskiego)
141 m
Nowe Grocholice Waryńskiego 410 m
Nowe Grocholice Stawowa 328 m
Nowe Grocholice Błotna- Zielona 612 m
Raszyn Łączna 392 m
Raszyn Zacisze 548 m
Raszyn Niska 405 m
Raszyn Wysoka 434 m
Raszyn Wodna 277 m
Raszyn Ogrodowa 283 m
Raszyn Kościelna 318 m
Raszyn Grocholicka 450 m
Raszyn Dolna 562 m
Raszyn Jesienna 687 m
Raszyn Łąkowa 418 m
Raszyn Wąska 181 m
Raszyn Bliska 193 m
Raszyn - Nowe Grocholice Trakt Grocholicki 660 m
Raszyn - Nowe Grocholice Moniuszki 364 m
Raszyn - Nowe Grocholice Partyzantów 293 m
Raszyn - Nowe Grocholice Partyzantów 460 m
Raszyn - Nowe Grocholice Sienkiewicza 104 m
Raszyn - Nowe Grocholice Waryńskiego 352 m
Raszyn - Nowe Grocholice Sikorskiego 384 m
Raszyn Dobra 86 m
Raszyn Wiejska 101 m
Raszyn Krótka 168 m
  Razem 10977 m

Podstrefa 3

Miejscowość Ulica Długość
Raszyn Młynarska 413 m
Raszyn Gałczyńskiego 254 m
Raszyn Polna 220 m
Raszyn Sasanki 309 m
Raszyn Broniewskiego 118 m
Raszyn Chopina 300 m
Raszyn Matejki 154 m
Raszyn Różana 329 m
Raszyn Godebskiego 579 m
Raszyn Projektowana 539 m
Raszyn Reymonta 344 m
Raszyn Słowikowskiego 852 m
Raszyn Prosta 491 m
Raszyn Żeromskiego 386 m
Raszyn Lipowa 214 m
Raszyn Poprzeczna 149 m
Raszyn Brzozowa 106 m
Rybie Kwiatowa 234 m
Rybie Akacjowa 340 m
Rybie Orzechowa 434 m
Raszyn Lotnicza 175 m
Raszyn Wschodnia 304 m
Raszyn Kościuszki 371 m
Rybie Wesoła 668 m
Rybie Olszowa 333 m
Rybie Topolowa 562 m
Rybie Nowa 169 m
Raszyn Mokra 401 m
Raszyn Graniczna 425 m
Raszyn Pastelowa 237 m
Raszyn Krzywa 193 m
Raszyn łącznik pomiędzy
ul. Chopina a ul. Sasanki
50 m
  Razem 10653 m

Podstrefa 4

Miejscowość Ulica Długość
Rybie Olszowa 624 m
Rybie Spokojna 607 m
Rybie 19-go Kwietnia 1630 m
Rybie Cicha 573 m
Rybie Mała 560 m
Rybie Polna 554 m
Rybie Piaskowa 685 m
Rybie Spacerowa 620 m
Rybie Południowa 628 m
Rybie Środkowa
(od ul. Wesołej
do ul. Rzepichy)
389 m
Rybie Parkowa 359 m
Rybie Rzepichy ( od Parkowej) 234 m
Rybie Rybna 615 m
Rybie Okrężna 429 m
Rybie Przelotowa 227 m
Rybie Zakole 297 m
Rybie Białobrzeska 204 m
Rybie Wczasowa 275 m
Rybie Turystyczna 269 m
Rybie Miła 115 m
Rybie Widoczna 264 m
Rybie Tenisowa 153 m
Rybie Strzałkowa 100 m
Rybie Kasztanowa 617 m
Rybie Przygodna 246 m
Rybie Kolibra 155 m
Rybie Kanarka 171 m
Rybie Sójki 241 m
Rybie Szpaka 162 m
Rybie Krucza 248 m
Rybie Pogodna 270 m
Rybie Łagodna 253 m
Rybie Jarząbka 211 m
Rybie Malinowa 100 m
  Razem 13085 m

Wykaz ulic objętych sprzątaniem - strefa B

Miejscowość Ulica Długość
Słomin 6 Sierpnia 1123 m
Słomin Janczewicka 252 m
Słomin Szyszkowa 1190 m
Słomin Wierzbowa 599 m
Sękocin Stary Starowiejska 523 m
Jaworowa Objazdowa 427 m
Puchały Centralna
(od Al. Krakowskiej
do granicy gminy)
1938 m
Puchały Wirażowa 666 m
Puchały Żwirowa 1466 m
Wypędy Kwietniowa 734 m
Wypędy Majowa 300 m
Janki Wspólna 917 m
Janki Poniatowskiego 1371 m
Janki Godebskiego 1567 m
Falenty Opackiego 481 m
Falenty pętla IMUZ 66 m
Falenty Grocholskiego 152 m
Falenty Pionierów 192 m
Falenty Grzymały 96 m
Falenty Ostromęckiego 113 m
Falenty Orla 89 m
Falenty Łabędzia 106 m
Falenty Spiska 59 m
Falenty Magnolii 408 m
  Razem (strefa B) 14,835 km