Gospodarka odpadami | Gmina Raszyn

Gospodarka odpadami

Składanie deklaracji poprzez platformę ePUAP:

 1. Otwórz stronę z deklaracją klikając w link: Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. W polu ,,Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę" wpisz ,,Raszyn" i wybierz na liście ,,Urząd Gminy Raszyn".

 3. Po wybraniu urzędu przejdź do wypełniania deklaracji klikając Załatw sprawę.

Wszelkie pytania, uwagi lub nieprawidłowości związane z odbiorem odpadów prosimy zgłaszać:

 • Dane kontaktowe do punktu reklamacyjno-informacyjnego (czynny: od godz. 6:00 do godz. 18:00 w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy):
  adres e-mail: raszyn@mzo.pl,
  numer telefonu 22 758 20 67.

  Na wywóz innych odpadów (wielkogabarytowych, opon, chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego itp.) można się zapisać korzystając z formularza: https://mzo.pl/harmonogram-wywozu-odpadow-raszyn/
 • do Urzędu Gminy:
  Urząd Gminy Raszyn
  ul. Szkolna 2A
  05-090 Raszyn
  w Referacie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, odpady@raszyn.pl, parter – pok. 10:

Szymon Salach – Kierownik Referatu ROK, tel. 22 701 79 14 e-mail: ssalach@raszyn.pl, pok 213

Tomasz Poręcki – podinspektor, tel. 22 701 79 09 e-mail: tporecki@raszyn.pl, pok. 10
Małgorzata Kołodziejak - pomoc administracyjna, tel. 22 701 79 09 e-mail: mkolodziejak@raszyn.pl, pok. 10
Dominika Góralczyk - główny specjalista, tel: 22 701 78 44 , e-mail dgoralczyk@raszyn.pl, pok. 203
Marzanna Załęska – inspektor tel. 22 701 78 43 e-mail mzaleska@raszyn.pl, pok 203
Angelika Szymańska – inspektor, tel. 22 701 79 11, e-mail: aszymanska@raszyn.pl, pok 206
Izabela Garbarczyk– Inspektor, tel. 22 701 79 11, e-mail: igarbarczyk@raszyn.pl, pok. 206 - tylko w zakresie wniesionych opłat i zaległości