Kompostowanie bioodpadów na terenie Gminy Raszyn | Gmina Raszyn

Kompostowanie bioodpadów na terenie Gminy Raszyn

Kompostowanie  jest ekologiczną i łatwą nieskomplikowaną metodą na ograniczenie ilości odpadów wytwarzanych przez gospodarstwo domowe. Pozwala jednocześnie na wytworzenie własnego, ekologicznego nawozu dla roślin. Do kompostowania nadaje się wiele odpadów wytwarzanych podczas przygotowywania posiłków, a także powstających w trakcie prac pielęgnacyjnych w ogrodzie.

Wymagane minimalne odległości kompostownika

usytuowanie kompostownika - schemat

Odpowiednie miejsce dla kompostownika powinno uwzględniać ukształtowanie terenu - najlepiej umieścić go w miejscu które sprawi, żeby woda deszczowa nie zalewała naszego kompostownika. Miejsce powinno być łatwo dostępne osłoniętym od wiatru i zacienione. Optymalnym rozwiązaniem jest zlokalizowanie kompostownika w sąsiedztwie drzew i krzewów - osłonią one konstrukcję, a także pomogą ograniczyć zapachy powstające podczas procesu rozkładu substancji organicznych. Kompostownik należy zakładać przy dodatnich temperaturach, czyli w praktyce od wiosny do jesieni.

Kompostownik można kupić jako gotową konstrukcję, albo wybudować  samodzielnie. Dobrze sprawdzają się ażurowe konstrukcje z desek, które należy ułożyć tak, aby zapewnić dostęp powietrza do kolejnych warstw kompostu, które co jakiś czas przysypujemy warstwą ziemi.

Jakie odpady mogą być kompostowane?

 Wrzucamy  Nie wrzucamy
 • zwiędłe odpady roślinne,
 • roślinne odpady kuchenne’
 • resztki warzyw,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • skoszoną trawę,
 • owoce i warzywa z ogrodów,
 • resztki żywności (fusy kawy i herbaty, skorupki jaj),
 • słomę
 • surowego mięsa i kości, tłuszczu, całych jaja, nabiału i cytrusów,
 • warzyw gotowanych w wywarze mięsnym,
 • gałęzi i części roślin porażonych przez choroby i szkodniki,
 • chwastów w pełni dojrzałych, roślinności pryskanej herbicydami,
 • odchodów zwierzęcych, trocin, piasku z kuwet,
 • kamieni, popiołu, ziemi, szkła, ceramiki, porcelany, metalu, plastiku,
 • pampersów, zużytych materiałów higienicznych, kosmetyków, leków, baterii,
 • woreczków, opakowań foliowych i innych tworzyw sztucznych, papierosów,
 • torebek foliowych, tkanin i gruzu,
 • drewna malowanego i impregnowanego, grubych gałęzi i igliwia,

 

Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele jednorodzinnych gospodarstw domowych na terenie gminy Raszyn, którzy posiadają własne i użytkują  kompostowniki mogą uzyskać ulgę w opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Fakt posiadania i użytkowania kompostownika należy zgłosić do Urzędu Gminy Raszyn poprzez zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1stycznia 2021 roku ulga wynosi 4,30 zł za każdą osobę zgłoszoną w deklaracji dla nieruchomości jednorodzinnych posiadających i użytkujących kompostowniki.

Należy pamiętać, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Raszyn mieszkańcy deklarujący kompostowanie bioodpadów zwolnieni są z obowiązku posiadania worków lub pojemników. Jednocześnie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że gmina może nie zapewniać odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, dla takich nieruchomości.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie przewiduje częściowego kompostowania. Jednocześnie nadal możliwe jest dostarczanie bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W 2023 r. PSZOK obsługujący mieszkańców gminy Raszyn znajduje się  w Kolonii Warszawskiej, przy al. Krakowskiej 108A (na terenie firmy Jarper Sp. z o.o.). Informacje o działalności PSZOK można uzyskać pod nr telefonu  (w Jarper):  22 756 16 66 lub adresem e- mail: jarper@jarper.pl