Opis Gminy | Gmina Raszyn

Opis Gminy

Opis gminy

Położenie geograficzno-przyrodnicze

Gmina Raszyn leży na Równinie Warszawskiej, nad rzeką Raszynką. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie warszawskim. Siedziba gminy to Raszyn.

W centrum gminy znajdują się tereny o dużych walorach przyrodniczo-historycznych. Rezerwat Stawy Raszyńskie o powierzchni ok. 110 ha i strefa chronionego krajobrazu, obejmuje pradolinę rzeki Raszynki. Na terenie rezerwatu występuje 130 gatunków ptaków wodnych i lądowych. Walory tego terenu były i są stałym obiektem zainteresowań wielu miłośników przyrody.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje

Gmina Raszyn znana jest z przyjaznego klimatu do inwestowania. W ciągu ostatnich lat powstało tu blisko 3,5 tysiąca prywatnych podmiotów gospodarczych. Gmina Raszyn przeżywa prawdziwy boom inwestycyjny. Uchwalane plany przewidują kolejny tysiąc hektarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Tak jak w innych gminach powiatu pruszkowskiego występuje tutaj zjawisko dodatniej migracji. To znaczy, że ludzie chcą tu mieszkać. Gmina Raszyn kojarzy się z jednym z największych europejskich Centrów Handlowych w Jankach, które powstało w ostatnim dziesięcioleciu i wciąż się rozbudowuje. Znajduje się w widłach krzyżujących się dróg krajowych, szos katowickiej i krakowskiej, cieszących się zainteresowaniem inwestorów, którzy tutaj wybudowali swoje centra logistyczne, handlowe i firmy wytwórcze.

W ostatnich latach w Gminie Raszyn powstaje wiele inwestycji o charakterze publicznym. Poza remontem wielu dróg gminnych i budową kanalizacji sanitarnej na którą Gmina Raszyn pozyskuje dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oddano do użytku wiele obiektów użyteczności publicznej: 

  • wielofunkcyjne boisko Wronik przy Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie,
  • nowy budynek Przedszkola nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie,
  • nową część Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie oraz przeprowadzono remont starej,
  • budynek Centrum Kultury Raszyn,
  • wielofunkcyjna hala sportowa Centrum Sportu Raszyn,
  • nową część Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach oraz przeprowadzono remont starej części szkoły,
  • rewitalizacja budynku Austerii.

Autor zdjęć: Anna Pluta © Gmina Raszyn 2022