Geodezja, Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo | Gmina Raszyn

Geodezja, Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

tel. 22 701 78 92, 22 701 78 93
pok. 212 i 221 (II piętro)

email: geodezja@raszyn.pl