PROGRAM

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raszyn


Treść programu na rok 2015 na stronie BIP Gminy Raszyn:

Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2015 roku


Treść programu na rok 2016 na stronie BIP Gminy Raszyn:

http://www.bip.raszyn.pl/?a=10645


Treść programu na rok 2017 na stronie BIP Gminy Raszyn:

http://www.bip.raszyn.pl/?a=11806


Treść programu na rok 2018 na stronie BIP Gminy Raszyn:

http://www.bip.raszyn.pl/?a=12826


Treść programu na rok 2019 na stronie BIP Gminy Raszyn:

http://www.bip.raszyn.pl/?a=14408

http://www.bip.raszyn.pl/?a=14395


Treść programu na rok 2020 na stronie BIP Gminy Raszyn:

http://bip.raszyn.pl/?a=16678