Program opieki nad zwierzętami | Gmina Raszyn

Program opieki nad zwierzętami

PROGRAM

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raszyn

Treść programu na rok 2015 na stronie BIP Gminy Raszyn:

Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2015 roku