Lista osób oczekujących na najem lokalu | Gmina Raszyn

Lista osób oczekujących na najem lokalu

aktualizacja dnia 13 września 2022 r.

SOCJALNE LOKALE

Lp. Nazwisko i Imię Ilość pokoi Podstawa prawna Uwagi
lokale jednopokojowe
1. Drogowska Żaneta M-1 § 14 ust.1 pkt. 3 uchwały Zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu
2. Placek Leszek M-1 § 14 ust.1 pkt. 3 uchwały Zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu
3. Snopkiewicz Czesława M-1 § 12 uchwały zgon Wnioskodawcy
4. Gruda Mirosława M-1 § 12 uchwały Nie spełnia warunków §12 ust. 1 pkt 1 uchwały
5. Ziółek Teresa M-1 § 12 uchwały Nie spełnia warunków §12 ust. 1 pkt 1 uchwały
6. Żytyńska Wanda M-1 § 12 uchwały  
7. Kołodziejczyk Marek M-1 § 14 ust.1 pkt. 2 uchwały  
8. Kołodziejczyk Wioletta M-1 § 14 ust.1 pkt. 2 uchwały  
9. Kołodziejczyk Łukasz M-1 § 14 ust.1 pkt. 2 uchwały  
10. Kołodziejczyk Olga M-1 § 14 ust.1 pkt. 2 uchwały  
11. Bromna Jadwiga M-1 § 14 uchwały *  
12. Woźniak Jerzy M-1 § 12 uchwały  
13. Pietrzak Katarzyna M-1 § 12 uchwały  
14. Burak Walentyna M-1 § 12 uchwały Nie spełnia warunków §12 ust. 1 pkt 1 uchwały
15. Pyziak -Benesz Barbara M-1 § 12 uchwały Nie spełnia warunków §12 ust. 1 pkt 2 uchwały, umieszczenie na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego jednopokojowego poz. 1
16. Rutkowska Marianna M-1 § 12 uchwały  
17. Jurek Ireneusz M-1 § 12 uchwały  
18. Piróg Michał M-1 § 12 uchwały Zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego ( Wyrok sądu)
19. Majcherowicz Lena M-1 § 14 uchwały*  
20. Rędziak Manuela M-1 § 12 uchwały  
21. Strzelczyk Bartłomiej M-1 § 12 uchwały  
22. Zaranek Aneta M-1 § 12 uchwały zgon Wnioskodawcy
23. Zaranek Joanna M-1 § 12 uchwały Zgon Wnioskodawcy
24. Kaszak Marcin M-1 § 12 uchwały  
25. Gawron Norbert M-1 § 12 uchwały  
26. Bujakowski Janusz M-1 § 12 uchwały Nie spełnia warunków §12 ust. 1 pkt 1 uchwały
27. Szcześniak Mirosław M-1 § 12 uchwały  
28. Sosnowski Tomasz M-1 § 12 uchwały  
29. Perzyna Leszek M-1 § 12 uchwały zgon Wnioskodawcy
30. Rędziak Mariusz M-1 § 12 uchwały zgon Wnioskodawcy
31. Czeszejko Mariusz M-1 § 12 uchwały  
32. Krukowski Michał M-1 § 12 uchwały  
33. Rosłonek Piotr M-1 § 12 uchwały  
34. Jakubczak Dagmara M-1 § 12 uchwały  
35. Lazić Michaela M-1 § 12 uchwały  
36. Gawron Konrad M-1 § 12 uchwały  
37. Cuber Jarosław M-1 § 12 uchwały  
38. Gołębiowski Krzysztof M-1 § 12 uchwały  
39. Zaranek Grzegorz M-1 § 12 uchwały  
40. Abdelkibr Jaboury M-1 § 12 uchwały  
41. Młodzianko Krzysztof M-1 § 12 uchwały  
42. Kryńska Katarzyna M-1 § 12 uchwały  
43. Jarosław Janeczek M-1 § 12 uchwały  
44. Nojman Grzegorz M-1 § 12 uchwały  
45. Olejnikowski-Prolejko Marcin M-1 § 14 uchwały *  
46. Witkowski Kamil M-1 § 12 uchwały Wykreślono na wniosek wnioskodawcy
47. Bojanowska Aldona M-1 § 12 uchwały Przesunięto na koniec listy z uwagi na nie wypełnienie obowiązku §24 ust 2 uchwały
48. Choszczyk Jarosław M-1 § 14 ust.1 pkt. 3 uchwały Przesunięto na koniec listy z uwagi na nie wypełnienie obowiązku §24 ust 2 uchwały
49. Wawrzyniak Marianna M-1 § 12 uchwały Przesunięto na koniec listy z uwagi na nie wypełnienie obowiązku §24 ust 2 uchwały
50. Zegarek Agnieszka M-1 § 12 uchwały Przesunięto na koniec listy z uwagi na nie wypełnienie obowiązku §24 ust 2 uchwały
51. Deryj Maciej M-1 § 14 uchwały*  
52. Gąsior Rafał M-1 § 14 uchwały *  
lokale dwupokojowe
1. Grobarova Iwona M-2 § 14 ust.1 pkt. 3 uchwały Zawarcie umowy najmu na mocy art. 691 Kodeksu cywilnego
2. Zaraś Andrzej M-2 § 14 ust. 1 pkt.3 uchwały  
3. Buczkowska Edyta M-2 § 14 ust. 1 pkt.3 uchwały  
4. Tomaszewski Paweł M-2 § 14 ust. 1 pkt.3 uchwały  
5. Anna Nosek M-2 § 14 ust. 1 pkt.3 uchwały  
6. Sylwia Gnich - Arak M-2 § 14 ust. 1 pkt.3 uchwały  
7. Cuber Małgorzata M-2 § 14 ust. 1 pkt.3 uchwały Nie spełnia warunków §12 ust. 1 pkt 2 uchwały, umieszczenie na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego dwupokojowego poz. 5
8. Czajkowska Jolanta M-2 § 12 uchwały  
9. Rogalska Sylwia M-2 § 12 uchwały  
10. Kwiatkowska Bożena M-2 § 12 uchwały  
11. Barszczewska Wioletta M-2 § 12 uchwały Wykreślono na wniosek wnioskodawcy
12. Osiadacz Iwona M-2 § 12 uchwały Wykreślono na wniosek wnioskodawcy
13. Kostera Beata M-2 § 12 uchwały  
14. Adamczyk Katarzyna M-2 § 12 uchwały  
15. Turek Mariusz M-2 § 12 uchwały  
16. Grotowski Piotr M-2 § 12 uchwały  
17. Podsibirska Beata M-2 § 12 uchwały  
18. Woźniak - Nerka Elżbieta M-2 § 12 uchwały  
19. Rodzoś Agnieszka M-2 § 12 uchwały  
20. Kaszak Renata M-2 § 12 uchwały  
21. Dryglewski Robert M-2 § 12 uchwały  
22. Kozikowska Agnieszka M-2 § 12 uchwały Nie spełnia warunków §12 ust. 1 pkt 1 uchwały
23. Blejwas Monika M-2 § 12 uchwały  
24. Ciećwierz Marta M-2 § 12 uchwały  
25. Bujakowski Rafał M-2 § 12 uchwały  
26. Krawczyk Katarzyna M-2 § 12 uchwały  
27. Kur Renata M-2 § 12 uchwały  
28. Majewska Aneta M-2 § 12 uchwały Nie spełnia warunków §12 ust. 1 pkt 1 uchwały
29. Surowiecki Kamil M-2 § 12 uchwały  
30. Tkaczyk Justyna M-2 § 12 uchwały  
31. Świdzikowska Justyna M-2 § 12 uchwały  
32. Białobrzeska Joanna M-2 § 12 uchwały  
33. Zalewska Karolina M-2 § 12 uchwały  
34. Tkaczyk Sławomir M-2 § 12 uchwały  
35. Kumar Aneta M-2 § 12 uchwały  
36. Strzelczyk Dorota M-2 § 12 uchwały  
37. Kukuła Dariusz M-2 § 12 uchwały  
38. Dwulit Dorota M-2 § 12 uchwały  
39. Olejnikowska-Prolejko Małgorzata M-2 § 12 uchwały  
40. Szewczyk Wiktor M-2 § 12 uchwały  
41. Chmieliński Sebastian M-2 § 12 uchwały  
42. Sieradzka Monika M-2 § 12 uchwały  
43. Bielecka Anna M-2 § 12 uchwały  
44. Bartosiak Anna M-2 § 12 uchwały  
45. Wierbiłowicz Anna M-2 § 12 uchwały  
46. Cichecki Włodzimierz M-2 § 12 uchwały Nie spełnia warunków §12 ust. 1 pkt 1 uchwały
47. Małgorzata Dobrowolska M-2 § 12 uchwały  
48. Luan Dong Duc M-2 § 12 uchwały  
49. Wołoszyn Anna M-2 § 12 uchwały  
50. Wisniewska-Harasymovych Marta M-2 § 12 uchwały  
51. Rzynel Barbara M-2 § 12 uchwały  
52. Kowalski Grzegorz M-2 § 12 uchwały  
53. Adamska Patrycja M-2 § 12 uchwały  
54. Malczewski Marcin M-2 § 12 uchwały  
55. Rusinowski Gabriel M-2 § 14 uchwały *  
56. Wosik Piotr M-2 § 12 uchwały  
57. Wichniak Andrzej M-2 § 14 uchwały *  
58. Szkatulnik Patrycja M-2 § 14 uchwały *  
Lokale trzypokojowe
1. Serba Oleksandr M-3 § 12 uchwały  

Dotyczy wniosków złożonych przed dniem 02. 01. 2021r.

Uchwała Nr XVI/245/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr XXVII/512/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008r.

WAŻNE:

Osoby umieszczone na liście osób oczekujących na wynajem mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Raszyn zgodnie z zapisami § 24 ust 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVI/245/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn ( Dz. Urz. Woj. Mazow. z dn.27.03.2008r. Nr 40, poz. 1429) zobowiązane są do przedłożenia wójtowi, bez dodatkowego wezwania, oświadczenia o wysokości dochodów z ostatnich 6 miesięcy, w terminie do 30 kwietnia każdego roku pod rygorem umieszczenia na końcu tej listy.

* Dotyczy wniosków złożonych po dniu 02 01.2021r.

Uchwała Nr XXXIV/290/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn ( Dz. Urz. Woj. Mazow.z dn.24.12.2020r., poz. 13259).

WAŻNE:

Osoby umieszczone na liście osób oczekujących na wynajem mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Raszyn zgodnie z zapisami § 24 ust 10 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/290/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn ( Dz. Urz. Woj. Mazow.z dn.24.12.2020r., poz. 13259 )zobowiązane są w terminie do 30 kwietnia każdego roku składać w Urzędzie Gminy Raszyn deklarację o wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym wszystkich członków gospodarstwa domowego, bez dodatkowego wezwania ze strony Gminy, pod rygorem skreślenia z listy.

Skreślenie z listy osób uprawnionych do najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu w przypadku ustalenia, że:

1) dane zawarte we wniosku są nieprawdziwe;

2) wnioskodawca nie zamieszkuje na terenie Gminy Raszyn przez okres dłuższy niż 2 lata;

3) wnioskodawca, z którym jest utrudniony kontakt, brak informacji o zmianie adresu do korespondencji jak również przez okres 2 lat nie okazuje zainteresowania sprawą przydziału mieszkania;

4) zrzeczenia się przez byłego współmałżonka na rzecz osoby ujętej w przyjętym wniosku;

5) wnioskodawca nie dokonuje corocznej aktualizacji wniosku przez okres 2 lat, o której mowa w § 24 ust. 10. Nie dotyczy osób, wobec których sąd orzekł o uprawnieniu do najmu socjalnego lokalu.

LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA NAJEM LOKALU –
aktualizacja dnia 13 września 2022r.

LOKALE MIESZKALNE

Lp. Nazwisko i Imię Ilość pokoi Podstawa prawna* Uwagi
mieszkania jednopokojowe
1. Pyziak-Benesz Barbara M-1 § 3 uchwały zawarcie umowy najmu lokalu
2. Jarka Grażyna M-1 § 3 uchwały zawarcie umowy najmu lokalu
3. Kowalski Mieczysław M-1 § 3 uchwały  
4. Seta Ewa M-1 § 3 uchwały  
5. Bolek Edyta M-1 § 3 uchwały  
6. Staszewska Zofia M-1 § 3 uchwały zawarcie umowy najmu lokalu
7. Sobkiewicz Ewa M-1 § 3 uchwały  
8. Załoga Mariola M-1 § 3 uchwały wykreślono na wniosek wnioskodawcy
9. Dąbrowska Anna M-1 § 3 uchwały zawarcie umowy najmu lokalu
10. Niegowski Jakub M-1 § 6 pkt. 3 uchwały  
11. Pyra Sandra M-1 § 6 pkt. 3 uchwały  
12. Wierzbicka-Abramska Anna M-1 § 3 uchwały  
13. Obara Anna M-1 § 3 uchwały  
14. Brodzik Waldemar M-1 § 3 uchwały  
15. Greliak Edyta M-1 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §3 ust. 1 pkt 2 uchwały
16. Rędziak Alina M-1 § 3 uchwały  
17. Moskwa Jolanta M-1 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §3 ust. 1 pkt 2 uchwały
18. Makowski Artur M-1 § 3 uchwały  
19. Sulik Daniel M-1 § 3 uchwały  
20. Zaręba Karina M-1 § 3 uchwały  
21. Stępień Sabina M-1 § 3 uchwały  
22. Milewska Krystyna M-1 § 3 uchwały  
23. Gajos Jarosław M-1 § 3 uchwały  
24. Masternak Irena M-1 § 3 uchwały  
25. Zielińska Renata M-1 § 3 uchwały  
26. Cieluch Janusz M-1 § 3 uchwały  
27. Sieruta Jan M-1 § 3 uchwały  
28. Kupska Justyna M-1 § 3 uchwały  
29. Szymczak Grażyna M-1 § 3 uchwały  
30. Warecka Bożena M-1 § 3 uchwały  
31. Jaworska Małgorzata M-1 § 3 uchwały  
32. Kalinowski Karol M-1 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §3 ust. 1 pkt 2 uchwały
33. Kolasa Magdalena M-1 § 3 uchwały  
34. Cwyl Kamil M-1 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §3 ust. 1 pkt 2 uchwały
35. Milewski Stanisław M-1 § 3 uchwały  
36. Seliga Jarosław M-1 § 3 uchwały  
37. Oporski Krzysztof M-1 § 3 uchwały  
38. Olejnik Daniel M-1 § 3 uchwały  
39. Tomczak Sylwia M-1 § 3 uchwały  
40. Ignaczak Piotr M-1 § 3 uchwały zgon Wnioskodawcy
41. Chmielewska Lyudmyla M-1 § 3 uchwały wykreślono na wniosek wnioskodawcy
42. Borowska Wioletta M-1 § 3 uchwały  
43. Szewczyk Stanisław M-1 § 3 uchwały  
44. Ziemba Dariusz M-1 § 3 uchwały  
45. Krawczyk Aneta M-1 § 3 uchwały  
46. Pagacz Sebastian M-1 § 3 uchwały  
47. Woźniak Robert M-1 § 3 uchwały  
48. Czekajski Jacek M-1 § 3 uchwały  
49. Goranczewski Jan M-1 § 3 uchwały  
50. Bolek Robert M-1 § 3 uchwały  
51. Debert Robert M-1 § 3 uchwały  
52. Mikołajczyk Małgorzata M-1 § 3 uchwały  
53. Krystyna Śmierzyńska M-1 § 3 uchwały  
mieszkania dwupokojowe
1. Mikołajczyk Edyta M-2 § 3 i § 6 uchwały  
2. Przybyłkowicz Przemysław M-2 § 4 ust. 1 uchwały pkt.b  
3. Lipowska Elżbieta M-2 § 4 ust. 1 uchwały pkt.b  
4. Walczak Beata M-2 § 4 ust. 1 uchwały pkt.b  
5. Cuber Małgorzata M-2 § 4 ust. 1 uchwały pkt.b  
6. Górka Piotr M-2 § 3 uchwały  
7. Wągrocki Paweł M-2 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §3 ust. 1 pkt 2 uchwały
8. Wieczorek Monika M-2 § 3 uchwały  
9. Wojtala Edyta M-2 § 3 uchwały  
10. Żukowska Alina M-2 § 3 uchwały  
11. Jędrzejczyk Kamila M-2 § 3 uchwały  
12. Lecyk Monika M-2 § 3 uchwały  
13. Staszewska Agnieszka M-2 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §3 ust. 1 pkt 2 uchwały
14. Woźniak Łukasz M-2 § 3 uchwały  
15. Samerdak Paweł M-2 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §3 ust. 1 pkt 2 uchwały
16. Kiczkowiak Tamara M-2 § 3 uchwały  
17. Owczarz Marcin M-2 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §3 ust. 1 pkt 2 uchwały
18. Obłuska- Sobiejko Marta M-2 § 3 uchwały  
19. Gut Teresa M-2 § 3 uchwały  
20. Warzyńska Sylwia M-2 § 3 uchwały  
21. Saracyn Magdalena M-2 § 3 uchwały  
22. Redecka Aneta M-2 § 3 uchwały  
23. Maroń Mariusz M-2 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §3 ust. 1 pkt 2 uchwały
24. Przepiórkowska Anna M-2 § 3 uchwały  
25. Olszewski Marcin M-2 § 3 uchwały  
26. Wołosz Anna M-2 § 3 uchwały  
27. Ciećwierz Katarzyna M-2 § 3 uchwały  
28. Pandey Renata M-2 § 3 uchwały  
29. Jaworski Marek M-2 § 3 uchwały  
30. Snochowska Aneta M-2 § 3 uchwały  
31. Gaszczyńska Edyta M-2 § 3 uchwały  
32. Szczytowski Sławomir M-2 § 3 uchwały  
33. Szczypecka Lidia M-2 § 3 uchwały  
34. Broczkowski Ryszard M-2 § 3 uchwały  
35. Dobrzyński Artur M-2 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §3 ust. 1 pkt 2 uchwały
36. Nawrocka Katarzyna M-2 § 3 uchwały  
37. Krzemień Urszula M-2 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §3 ust. 1 pkt 2 uchwały
38. Gładkowski Mariusz M-2 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §3 ust. 1 pkt 2 uchwały
39. Pawlak Teresa M-2 § 3 uchwały  
40. Nowak Emilia M-2 § 3 uchwały  
41. Jędrzejczyk Justyna M-2 § 3 uchwały  
42. Wiaderny Jacek M-2 § 3 uchwały  
43. Bugaichuk Nataliia M-2 § 3 uchwały  
44. Dylewska Paulina M-2 § 3 uchwały  
45. Dobrovolskyy Ivan M-2 § 3 uchwały  
mieszkania trzypokojowe
1. Bronikowski Mirosław M-3 § 3 uchwały  
2. Aftanas Sylwia M-3 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §3 ust. 1 pkt 2 uchwały
3. Papacz Joanna M-3 § 3 uchwały  
4. Świdzikowska-Jagodzińska Sylwia M-3 § 3 uchwały  
5. Trzeszkowska Edyta M-3 § 3 uchwały  
6. Pyra Agnieszka M-3 § 3 uchwały Nie spełnia warunków §5 uchwały

Dotyczy wniosków złożonych przed dniem 02. 01. 2021r.

Uchwała Nr XVI/245/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr XXVII/512/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008r.

WAŻNE:

Osoby umieszczone na liście osób oczekujących na wynajem mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Raszyn zgodnie z zapisami § 24 ust 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVI/245/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn ( Dz. Urz. Woj. Mazow. z dn.27.03.2008r. Nr 40, poz. 1429) zobowiązane są do przedłożenia wójtowi, bez dodatkowego wezwania, oświadczenia o wysokości dochodów z ostatnich 6 miesięcy, w terminie do 30 kwietnia każdego roku pod rygorem umieszczenia na końcu tej listy.

* Dotyczy wniosków złożonych po dniu 02 01.2021r.

Uchwała Nr XXXIV/290/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn ( Dz. Urz. Woj. Mazow.z dn.24.12.2020r., poz. 13259).

WAŻNE:

Osoby umieszczone na liście osób oczekujących na wynajem mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Raszyn zgodnie z zapisami § 24 ust 10 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/290/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn ( Dz. Urz. Woj. Mazow.z dn.24.12.2020r., poz. 13259 )zobowiązane są w terminie do 30 kwietnia każdego roku składać w Urzędzie Gminy Raszyn deklarację o wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym wszystkich członków gospodarstwa domowego, bez dodatkowego wezwania ze strony Gminy, pod rygorem skreślenia z listy.

Skreślenie z listy osób uprawnionych do najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu w przypadku ustalenia, że:

1) dane zawarte we wniosku są nieprawdziwe;

2) wnioskodawca nie zamieszkuje na terenie Gminy Raszyn przez okres dłuższy niż 2 lata;

3) wnioskodawca, z którym jest utrudniony kontakt, brak informacji o zmianie adresu do korespondencji jak również przez okres 2 lat nie okazuje zainteresowania sprawą przydziału mieszkania;

4) zrzeczenia się przez byłego współmałżonka na rzecz osoby ujętej w przyjętym wniosku;

5) wnioskodawca nie dokonuje corocznej aktualizacji wniosku przez okres 2 lat, o której mowa w § 24 ust. 10. Nie dotyczy osób, wobec których sąd orzekł o uprawnieniu do najmu socjalnego lokalu.