Opłata za posiadanie psa | Gmina Raszyn

Opłata za posiadanie psa

Podatek od posiadania psów funkcjonował w systemie prawa podatkowego do końca 2007r. Od 1 stycznia 2008r. ta obowiązkowa danina została zastąpiona opłatą od posiadania psów i w przeciwieństwie do podatku od posiadania psów, jest już opłatą fakultatywną uregulowaną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku. Zasady ustalania poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty od posiadania psów określają rady gmin w drodze uchwały. Gminy mogą, lecz nie muszą, określać obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów.

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Raszyn uprzejmie informuje, że nie została podjęta uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy Raszyn. W związku z powyższym na terenie gminy Raszyn nie obowiązuje opłata za posiadanie psa.