Placówki opiekuńcze | Gmina Raszyn

Placówki opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
tel. 22 378 14 81, fax: 22 378 14 03
e-mail: gops@raszyn.pl

http://gops.raszyn.pl

Punkt Konsultacyjny w Raszynie
Uzależnienia i Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

ul. Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn
tel. 22 720 12 55 

pelnomocnik@raszyn.pl

https://www.pomagamy.raszyn.pl