Fundusze zewnętrzne | Gmina Raszyn

Fundusze zewnętrzne

Referat Funduszy Zewnętrznych

pok 25 (2 piętro, budynek EKO Raszyn)
ul. Unii Europejskiej 3
tel. 22 701 78 02

rfz@raszyn.pl

Rewitalizacja kompleksu Austerii:

Logo funduszy EOG

Czytaj więcej:

Baza projektów z dofinansowaniem zewnętrznym

Projekty realizowane w 2023 roku

Lp. Nazwa projektu Instytucja współfinansująca Realizujący projekt Wartość
całkowita projektu
Otrzymane dofinansowane
1. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych/RPO WM w ramach ZIT RP/RPF/RFZ/BF 65 880,60 zł 52 704,48 zł
2. Adaptacja budynków Austerii na Centrum integracji spoleczno - kulturalnej - etap. 2 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Mechanizum Finansowego EOG JRP/RFZ/Ref Inwestycji/BF 17 044 044,52 zł 14 487 437,84 zł
3. Budowa żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RPF/Ref Inwestycji/BF 14 450 000,00 zł 3 000 000,00 zł
4. Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych/RPO WM RPF/Przedszkole nr1/BF 317 697,50 zł 254 158,00 zł
5. Stop SMOG Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej RFZ/BF 972 130,00 zł 680 491,00 zł
6. Gminna infrastruktura drogowa Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład RFZ/IRD/BF 11 388 570,00 zł 9 000 000,00 zł
7. Budowa budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego RFZ/IR/BF 9 562 824,22 zł 7 650 259,37 zł
8. Gminna infrastruktura drogowa Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład RFZ/IRD/BF 5 559 600,00 zł 5 000 000,00 zł
9. projekt pn. „Zielone Okno na Naturę” - grant na rewitalizację Parku Raszyńskiego Employee Foundation of the VKR Group Breeltevej 18, 2970 Hørsholm Denmark RFZ/IR/BF 336 000 EURO 336 000 EURO
10. Nowoczesne IT w szkołach Gminy Raszyn Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego RFZ//BF 1 272 601,42 zł 872 048,84 zł
11. zakup mikrobusa dla dzieci niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RFZ//BF 171 429,00 zł 120 000,00 zł
12. Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614W ulicy Miklaszewskiego na odcinku od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach. Wojewoda Mazowiecki RFZ/IRD/BF 15 178 831,00 zł 5 558 278,13 zł
13 Zakup sprężarki do napełniania butli ze sprężonym powietrzem z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach Powiat Pruszkowski RFZ/OSP/BF 44 000,00 zł 44 000,00 zł
14 Przebudowa ul. 6-go Sierpnia oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego RFZ/IRD/BF 6 000 000,00 zł 3 600 000,00 zł
15 Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Raszyn Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego RFZ/BF 1 155 585,00 zł 300 000,00 zł
16 Sękocinalia – ekologiczny piknik rodzinny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie RFZ/SP/BF 30 000,00 zł 30 000,00 zł
17 Zapobieganie bezdomności zwierząt właścicielskich w gminie Raszyn w 2023 roku Województwo Mazowieckie RFZ/OŚGK/BF 12 930,00 zł 6 465,00 zł
18 Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Falenty Województwo Mazowieckie RFZ/OSP/BF 40 000,00 zł 40 000,00 zł
19 Przeprowadzenie dwóch akcji edukacyjno-informacyjnych w Gminie Raszyn Województwo Mazowieckie RFZ/OŚGK/BF 30 000,00 zł 22 500,00 zł
20 Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raszyn w 2023 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie RFZ/OŚGK/BF 48 000,00 zł 19 200,00 zł
21 Rozbudowa drogi w ciągu ul. Opaczewskiej w miejscowości Raszyn gm. Raszyn Wojewoda Mazowiecki RFZ/IRD/BF 2 766 885,00 zł 1 281 949,63 zł
22 Remont budynku Domu Rolnika w Jaworowej stanowiącego lokalne centrum integracji Województwo Mazowieckie RFZ/IR/BF 510 939,31 zł 150 000,00 zł
23 Podniesienie kompetencji nowo powołanej Młodzieżowej Rady Gminy Raszyn Województwo Mazowieckie RFZ/BF 19 430,00 zł 17 487,00 zł
24 Żłobek nr 1 w Raszynie Województwo Mazowieckie / dofinansowanie w ramach programu „MALUCH+” 2022–2029 RFZ/IR/BF 14 450 000,00 zł - utworzenie miejsc opieki:
5 087 562,63 zł;
- funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki:
3 762 000,00 zł

 

Projekty zrealizowane w 2022 roku

Lp. Nazwa projektu Instytucja współfinansująca Realizujący projekt Wartość
całkowita projektu
Otrzymane dofinansowane
1. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych JRP/RFZ/BF 6 696 021,01 zł 5 342 048,82 zł
2. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne - etap 2 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych JRP/RFZ/BF 1 082 621,40 zł 630 985,90 zł
3. Budowa budynku OSP w Dawidach Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RPF/Ref Inwestycji/BF 5 685 332,06 zł 2 000 000,00 zł
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sękocinie Las Urząd Marszałkowski/PROW RP/RFZ/BF 3 716 861,26 zł 1 922 795,00 zł
5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 3121W, 310686W Mazowiecki Urząd Wojewódzki RFZ/BF 425 617,00 zł 321 600,00 zł
6. Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa   236 746,53 zł 100 000,00 zł
7. Utworzenie Skweru im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Urząd Marszałkowski/LGD RFZ/BF 347 100,00 zł 145 869,00 zł
8. Zadania z zakresu wodociągów Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład RFZ/BF 1 073 378,00 zł 1 073 378,00 zł
9. Program "Laboratoria Przyszłości" SP Raszyn Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/MEN RFZ/SPRaszyn/BF 339 600,00 zł 339 600,00 zł
10. Program "Laboratoria Przyszłości" SP Łady Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/MEN RFZ/SPŁady/BF 150 600,00 zł 150 600,00 zł
11. Program "Laboratoria Przyszłości" SP Sękocin Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/MEN RFZ/SPSękocin/BF 114 000,00 zł 114 000,00 zł
12. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czzytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Wojewoda Mazowiecki/ Mazowieckie Kuratorium Oświaty RPF/Szkoła w Sękocinie, Szkoła w Raszynie/BF 7 496,62 zł 6 000,00 zł
13. Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Raszyn Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego RFZ/Ref OŚGK/BF 14 071,20 zł 7 035,00 zł
14. Zakup 2 elektronicznych urządzeń pomiarowych do badania wilgotności drewna (wilgotnościomierz) w celu kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego RFZ/Ref OŚGK/BF 2 720,68 zł 1 360,00 zł
15. Doposażenie OSP Dawidy Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego RFZ/IR/BF 29 077,20 zł 10 000,00 zł
16. Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Raszyn Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego RFZ//BF 45 510,00 zł 19 000,00 zł
17. Zakup wyposażenia dla OSP Falenty Województwo Mazowieckie / Zarząd Województwa Mazowieckiego RFZ//BF 48 040,86 zł 19 999,00 zł
18. Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Łady w ramach projektu Pod Biało-czerowną Wojewoda Mazowiecki RFZ//BF 3 896,64 zł 3 896,64 zł
19. Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie RFZ/Ref OŚGK/BF 6 756,75 zł 2 702,70 zł
20. Wyposażenie i sprzęt ratowniczy dla OSP Falenty - Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości RFZ//BF 30 300,00 zł 29 997,00 zł
21. darowizna dotycząca Skweru im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Fundacja PGNiG S.A im. Ignacego Łukasiewicza RFZ/IR/BF   50 000,00 zł

Projekty zrealizowane w 2021 roku

 

Lp. Nazwa projektu Instytucja współfinansująca Realizujący projekt Wartość całkowita projektu Otrzymane dofinansowane
1. WiFi4EU Komisja Europejska Informatycy/RPF/BF 15000 EURO 64 039,50 zł
2. Projekt "Przedszkolna INTEGRACJA w Raszynie" Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych/RPO WM RPF/Przedszkole nr1/BF 343 220,00 zł 274 576,00 zł
3. Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii w Raszynie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD RPF/Ref.Inwestycji/BF 169 746,00 zł 85 900,00 zł
4. Pracownia internetowa w Szkole Podstawowej w Raszynie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/RPO WM RPF/Szkoła w Raszynie 106 670,00 zł 106 670,00 zł
5. Uporządkownie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - faza V Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej JRP/RFZ/BF 39 577 367,93 zł 20 569 338,13 zł
6. Adaptacja budynku Austerii na Centrum integracji spoleczno - kulturalnej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych JRP/Referat Inwestycji i Remontów/BF 5 359 624,15 zł 3 132 024,55 zł
7. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne - etap 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych JRP/RFZ/BF 867 793,96 zł 623 521,71 zł
8. Przebudowa ulicy Olszowej Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych JRP/Ref.Budowy i Remontów Infrastr. Drogowej/BF 1 807 474,25 zł 1 539 946,00 zł
9. Doposażenie placu zabaw w Słominie Urząd Marszałkowski/ MIAS RFZ/Ref.Inwestycji/BF 25 830,00 zł 10 000,00 zł
10. Uzupełnienie doposażenia placu zabaw w Jaworowej Urząd Marszałkowski/ MIAS RFZ/Ref.Inwestycji/BF 33 349,99 zł 10 000,00 zł
11. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach Urząd Marszałkowski/ MIAS RFZ/Ref.Inwestycji/BF 22 900,00 zł 9 000,00 zł
12. Kontrola popiołu z palenisk Urząd Marszałkowski/MIWOPiM RFZ/Ref OŚGK/BF 38 671,20 zł 14 501,70 zł
13. Remont posadzki w OSP Raszyn Urząd Marszałkowski RFZ/OSP/BF 50 800,00 zł 25 000,00 zł
14. Zakup sprzętu dla OSP Dawidy Urząd Marszałkowski RFZ/OSP/BF 16 999,83 zł 8 501,00 zł
15. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dla Przedszkola w "Stumilowym Lesie" w Raszynie Mazowieckie Kuratorium Oświaty RFZ Przedszkole nr 2/BF 2 999,06 zł 2 400,00 zł
16. Zakup sprzętu dla OSP Falenty Urząd Marszałkowski RFZ/OSP/BF 17 000,00 zł 8 500,00 zł
17. Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej RFZ/Ref OŚGK/BF 22 421,22 zł 8 968,49 zł

Projekty zrealizowane i rozliczone w 2020 roku

 

Lp. Nazwa projektu Instytucja współfinansująca Realizujący projekt Wartość całkowita projektu Otrzymane dofinansowane
1. Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD RPF/Ref.Inwestycji/CSR/BF 977 145,21 zł 621 757,50 zł
2. Zajęcia 50+ (CKR+CSR) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD RPF/LGD/CKR 50 000,00 zł 50 000,00 zł
3. Sprzęt komputerowy "Zdalna szkoła" Ministerstwo Cyfryzacji, Program Operacyjny Polska Cyfrowa RPF/szkoły/BF 80 000,00 zł 80 000,00 zł
4. Sprzęt komputerowy "Zdalna szkoła Plus" Ministerstwo Cyfryzacji, Program Operacyjny Polska Cyfrowa RPF/szkoły/BF 54 210,98 zł 54 210,98 zł
5. Adaptacja placu zabaw w Jankach Urząd Marszałkowski/MIAS RPF/Ref.Inwestycji/BF 38 408,00 zł 10 000,00 zł
6. Adaptacja placu zabaw w Jaworowej Urząd Marszałkowski/MIAS RPF/Ref.Inwestycji/BF 41 254,20 zł 10 000,00 zł
7. Adaptacja placu zabaw ul. Jesienna w Raszynie Urząd Marszałkowski/MIAS RPF/Ref.Inwestycji/BF 26 299,86 zł 10 000,00 zł
8. Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Raszyn Urząd Marszałkowski/MIWOP RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF 139 635,00 zł 139 635,00 zł
9. Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF 24 182,40 zł 9 672,96 zł
10. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów szkół podstawowych w Raszynie i Ładach Ministerstwo Sportu RPF/szkoły/BF 50 000,00 zł 25 000,00 zł
11. Doposażenie Izby Pamięci w Austerii (CKR) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD RPF/LGD/CKR 50 000,00 zł 50 000,00 zł
12. Doposażenie sali w Austerii Fundacja PGNiG RPF/CKR/Ref.Inwestycji/BF 35 000,00 zł 35 000,00 zł
13. Uczniowski Klub Sportowy "Łady" Ministerstwo Sportu RPF/UKS 15 000,00 zł 15 000,00 zł
14. Doposażenie pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Ładach Ministerstwo Edukacji Narodowej/rezerwa subwencji oświatowej RPF/Szkoła w Ładach/BF 44 660,00 zł 44 660,00 zł
15. Aktywna Tablica Ministerstwo Edukacji Narodowej/Kuratorium Oświaty RPF/Szkoła w Sękocinie, Szkoła w Raszynie/BF 17 000,00 zł 14 000,00 zł
16. Rozbudowa ul. Złotych Łanów w Dawidach Wojewoda Mazowiecki JRP/IRD/BF 4 520 038,89 zł 1 050 799,00 zł
17. Przebudowa drogi ul. Jutrzenki Dawidy Bankowe gm. Raszyn Wojewoda Mazowiecki JRP/BF 1 817 402,42 zł 983 791,59 zł
18. Przebudowa ul. Zacisze w miejscowości Raszyn gm. Raszyn Wojewoda Mazowiecki JRP/IRD/BF 2 381 610,02 zł 1 061 793,81 zł
19. Opracowanie Strategii Rozwoju Elektomobilności dla Gminy Raszyn na lata 2019-2035 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie JRP/BF 14 760,00 zł 14 760,00 zł
20. Rozbudowa ulicy Wierzbowej w miejscowości Słomin gm. Raszyn Wojewoda Mazowiecki JRP/BF 1 844 221,95 zł 779 951,93 zł

Projekty zrealizowane i rozliczone w 2019 roku

 

Lp. Nazwa projektu Instytucja współfinansująca Realizujący projekt Wartość całkowita projektu Otrzymane dofinansowane
1. Szkolenia informatyczne dla mieszkańców POPC RPF/LGD/BF 150 000,00 zł 150 000,00 zł
2. Projekt ASI Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/RPO WM RP/RPF/Informatycy/BF 125 485,00 zł 100 388,00 zł
3. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów trzech szkół podstawowych Ministerstwo Sportu i Turystyki RPF/szkoły/BF 71 000,00 zł 35 500,00 zł
4. Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF 13 000,00 zł 3 900,00 zł
5. Plac zabaw ul. Falencka, otwarta strefa aktywności (OSA) Ministerstwo Sportu i Turystyki RPF/Ref.Inwestycji/BF 77 499,56 zł 24 450,00 zł
6. Mobilne laboratorium z dronem Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF 244 551,43 zł 122 275,71 zł
7. Oczyszczacze powietrza (50sztuk) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF 92 500,00 zł 46 250,00 zł
8. Samochód strażacki dla OSP Raszyn Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego RPF/OSP/BF   100 000,00 zł
9. Reduta Raszyńska kontynuacja prac Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RPF/BF 150 000,00 zł 88 000,00 zł
10. Pracownia językowa dla SP Raszyn Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego RPF/Szkoła w Raszynie/BF 73 799,40 zł 48 500,00 zł
11. Film o Raszynie (CKR) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD RPF/LGD/CKR 50 000,00 zł 50 000,00 zł
12. Album o Raszynie + komiks (CKR) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD RPF/LGD/CKR 50 000,00 zł 50 000,00 zł
13. Uczniowski Klub Sportowy "Łady" Ministerstwo Sportu i Turystyki RPF/UKS 15 000,00 zł 13 804,00 zł
14. Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest - II etap Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF 13 000,00 zł 5 200,00 zł

Projekty zrealizowane i rozliczone w latach 2010-2018

 

 

Lp. Nazwa projektu Instytucja współfinansująca Realizujący projekt Wartość całkowita projektu Otrzymane dofinansowane
1. Aktywna tablica (zrealizowano w 2017 r.) Wojewoda Mazowiecki RP/szkoły/BF/RPF 49 750,00 zł 39 800,00 zł
2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - program dla bibliotek szkolnych Ministerstwo Edukacji RP/biblioteki szkolne/BF/RPF 45 000,00 zł 36 000,00 zł
3. Prace remontowo - konserwtorskie Reduty Raszyńskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP/BF/RPF 189 000,00 zł 100 359,00 zł
4. Akademia przedszkolaka (GOS/CKR) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD RP/GOS/CKR/RPF 50 000,00 zł 50 000,00 zł
5. Piknik naukowy (otwarcie szkoły w Ładach) (CKR) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/PROW w ramach LGD RP/Szkoła w Ładach/CKR/RPF 50 000,00 zł 50 000,00 zł
6. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej + Wojewoda Mazowiecki RPF/Ref.Inwestycji/BF 148 263,20 zł 118 610,56 zł
7. Remont pokrycia dachu na strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie przy ul. Sportowej 1a w Raszynie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie RP/OSP/BF/RPF 51 939,00 zł 23 742,00 zł
8. Ochrona przyrody - pielęgnacja drzew w Parku Raszyńskim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej RPF/Ref.Ochrony Środowiska/BF 30 200,00 zł 24 160,00 zł
9. Doposażenie OSP w sprzęt do ratowania życia Ministerstwo Sprawiedliwości RPF/OSP/BF 34 889,85 zł 34 540,95 zł
10. Doposażenie OSP w sprzęt specjalistyczny Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie RPF/OSP/BF 33 770,82 zł 12 000,00 zł
11. Rezerwa subwencji oświatowej Ministerstwo Edukacji RPF/BF   140 000,00 zł
12. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej JRP 61 048 740,99 zł 32 051 689,13 zł
13. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza II Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej JRP 5 981 784,99 zł 2 703 362,07 zł
14. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza III Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej JRP 7 230 446,06 zł 4 188 300,14 zł
15. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza IV Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej JRP 7 569 167,11 zł 4 367 758,54 zł
16. Modernizacja ulicy Ukośnej w miejscowosci Jaworowa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie RP 937 545,29 zł 468 000,00 zł
17. Remont boiska sportowego przy Świetlicy środowiskowej "Świetlik" w Rybiu Zarząd Województwa Mazowieckiego RP 71 900,00 zł 10 000,00 zł
18. Wyposażenie placu zabaw u zbiegu ul. Jutrzenki i Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych Zarząd Województwa Mazowieckiego RP 26 032,95 zł 10 000,00 zł
19. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem projektu budowlanego budynków zespołu Austerii Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków RP 300 381,00 zł 150 190,00 zł
20. Przebudowa ul. Spacerowej we wsi Rybie gm. Raszyn" Wojewoda Mazowiecki RP 2 394 758,97 zł 705 851,12 zł
21. Budowa drogi gminnej nr 310677W - ul. Szkolnej na odcinku od km 0+000- skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 621- al.. Krakowska do km 0+338- skrzyżowania z drogą gminną nr 310673W - ul. Poniatowskiego w m. Raszyn Wojewoda Mazowiecki RP 1 541 395,01 zł 770 697,00 zł
22. Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Janki, Wypędy gm. Raszyn na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową (stary numer wojewódzki nr 665) - ul. Mszczonowska w Jankach do połączenia z ulicą Kwietniową w Wypędach Gmina Raszyn Wojewoda Mazowiecki RP 3 519 075,00 zł 1 759 537,00 zł
23. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z halą do podnoszenia ciężarów przy Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie Ministerstwo Sportu i Turystyki RP 18 917 768,00 zł 7 000 000,00 zł
24. Budowa hali sportowej wraz z remontem sali gimnastycznej oraz przebudową boiskapiłkarskiego przy szkole podstawowej w Ładach Ministerstwo Sportu i Turystyki RP 5 063 034,06 zł 1 559 700,00 zł
25. Budowa Sali wielofunkcyjnej stanowiącej filie Centrum Kultury w Raszynie przy istniejącej Szkole Podstawowej w Ładach Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP 800 000,00 zł 400 000,00 zł
Załącznik Rozmiar
Baza projektów.pdf 234.51 KB
Pobierz