Rejestr działalności regulowanej | Gmina Raszyn

Rejestr działalności regulowanej

 Zgodnie z zapisami Art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 Poniżej zamieszczono wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Raszyn:

Nr
rejestrowy
 nazwa przedsiębiorcy data wpisu
do rejestru

 NIP

REGON  Telefon  email
1 JARPER Sp. z o.o.
al. Krakowska 108A
05-552 Wólka Kosowska
09.01.2012 r.  123-09-50-562 17434857  227561666 jarper@jarper.pl
2 MAC ROY s.c.
ul. Orzeszkowej 15
05-600 Grójec
wykreślono
06.05.2015
 797-200-79-21  141899630  502280394 roy.rejer@wp.pl
3 BYŚ Wojciech Byśkiniewicz
ul. Wólczyńska 249
01-919 Warszawa
 20.03.2012 r.  118-009-43-15 011773311 228354048 biuro@bys.com.pl
4 SIR-COM
ul.Irysowa 25, Opacz Mała
05-816 Michałowice
 05.04.2012 r.  123-006-05-78 010064570  22723-85-81 biuro@sir-com.pl
5 TONSMEIER Błysk Sp.z o.o.
ul. Piastowa 2,
05-400 Otwock
wykreślono
09.12.2014
 532-17-16-532 016232488  227101080 blysk@toensmeier.pl
6 Firma Usługowo-Handlowa WILK-Piotr Wilk
ul. Słoneczna 2 c
05-540 Krupia Wólka
wykreślono
7.04.2014
 768-150-71-80  590588163  790600001 fuhwilk@wp.pl
7 MZO Pruszków sp. Z o. o.
05-800 Pruszków,
ul. Stefana Bryły 6
04.07.2012  534-001-64-35  016137494  227582063 sekretariat@mzo.pl
8 PreZero Service Wschód Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3
26-600 Radom
10.07.2012  948-200-74-35 670163803 483628842 wschod@tonsmeier.plfax 48 340 13 00
9  MPK PURE HOME Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07 -401 Ostrołęka 16.08.2021  758-211-70-04 551318936  297691800 biuro@purehome.pl
10 MPO Warszawa
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161
17.09.2012  527-239-13-42 015314451 800413323 mpo@mpo.com.pl
11 Ziemia Polska Sp.z o. o.
ul. Partyzantów 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
wykreślono
09.01.2020
 118-196-54-04  141543151  22 21 66
440
 biuro@ziemiapolska.pl
12 Usługi asenizacyjne Leon Szeląg
ul. Słowikowskiego 62a
05-090 Raszyn
 17.09.2012  522-234-54-23 141200871  22 720 33 97 leon.szelag@asenizacja.waw.pl
13 PreZero Warszawa Sp.z o. o.
ul. Zawodzie 5,
02-981 Warszawa
 17.09.2012  123-12-71-828 010395344  224924300 sitapolska@sitapolska.com.pl
14 WILK PD Sp.z o. o.
Zielonej Łąki 1A
05-502 Wólka Kozodawska
wykreślono
08.11.2016
 123-12-71-828  146249195 790600001; 227502148; 691-583-947  
15 Eko-Hetman Sp. z o. o.
ul. Turystyczna 50
05-830 Nadarzyn
 31.12.2012  534-234-14-74  140734417  22 729-98-98 biuro@eko-hetman.pl
16 P. U. Hetman
ul. Turystyczna 38
05-830 Nadarzyn
 31.12.2012  522-25-30-190  016270951  22 868 48 20 biuro@puhetman.pl
17 AMINEX Sp. z o. o.
Wólka Grodziska 33
05-825 Grodzisk Mazowiecki
wykreślono
08.08.2019
 529-16-56-422  015222430  22 499 60 42 biuro@aminex.pl
18 P.P.H.U "Czyścioch" Sp. z o.o.
ul. Gen. Fr. Kleeberga 20
15-691 Białystok
wykreślono 05.07.2016  542-10-05-256  050298526  856629800 biuro@czyscioch.com.pl
19 Zakład ZieleniSp. z o.o.
ul. Kozielska 4/38
01-163 Warszawa
wykreślono 13.05.2021  113-24-01-297  154284462  223 577 010 sekretariat@zaklad-zieleni.waw.plFax: 223578955
20 P.U. KOMA Antoni Miazga
Lipowa 18
05-506 Magdalenka
wykreślono 11.01.2019  123-003-74-38  10115066  227974488  antonimiazga@wp.pl
21 Doradztwo Handlowe, Eko Bilans Gospodarka Odpadami Tomasz Drzazga
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
 wykreślono 04.02.2019  526-005-07-01  11088450  22 750 93 14 ekobilans@ekobilans.pl
22 P.P.H.U Lekaro Jolanta Zagórska
Wola Ducka 70a
05-408 Glinianka
 20.12.2012  532-120-34-65 13288815  22 789 02 79 lekaro@lekaro.pl
23 Partner Dariusz Apelski
Ul. Daszyńskiego 98/22
06-100 Pułtusk
wykreślono
27.01.2014
 762-151-06-69

 130851332

 22 425 62 23 zarzad@partner-apelski.pl
24 Arkazen Zenon Ciarka w spadku
ul. Czysta 9
05-816 Opacz Mała
 21.12.2012  534-103-98-85 014147761  tel/fax 227238471 arkazen4@wp.pltel/fax 227238471
25 Arkazen Zenon Ciarka w spadku
Czysta 9
05-816 Opacz Mała
21.12.2012  534-103-98-85 014147761  tel/fax 227238471 arkazen4@wp.pltel/fax 227238471
26 Recycling od A do Z Adam Zidka
05-400 Otwock
Rycerska 28
wykreślono
22.01.2014
 532-117-27-76  142845693  792833331 adam.zidka@gmail.com
27 PARTNER Sp. z o. o. sp.k.
ul. Jana Pawła II 80/158
00-175 Warszawa
 27.12.2012  524-27-02-748  142239828  22 811 08 53  
28 REMONDIS Sp. z o. o.
ul. Zawodzie 18
02-981 Warszawa
 27.12.2012  728-01-32-515  011089141  225 930 555 warszawa@remondis.pl
29 Przedsiębiorstwo Usług KomunalnychPiaseczno Sp. z o.o.
ul. Techniczna 6
05-500 Piaseczno
 07.05.2020  123-08-78-675 016161080  22 737 17 70 fax 22 737 18 80
30 TADEX Tadeusz Dębek
Nadma, ul. Stara 17
05-261 Marki
 01.10.2013  125-00-57-823 010428090  22 850 34 22 firma@tadex.eu
31 Przedsiębiorstwo Produkcyjnio-Handlowo-Usługowe
"POLBLUME" Zbigniew Miazga
ul. 11-go Listopada 35
05-502 Piaseczno
 02.10.2013  123-00-12-869  008415580  22 735 00 46 polblume@polblume.pl
32 P.T.S.C. Rafał Borzechowski
Jaworowa, ul. Laurowa 5, 05-090 Raszyn
działalność wykreślona z CEiDG
03.10.2017
 522-236-21-43  140029179    
33 Mariusz Jakubczak JAKMAR
ul. Leszka Czarnego 15, 02-496 Warszawa
wykreślono
02.04.2015
 522-24-59-871  013194296    510 281 640 biuro@jakmar.pl
34 Rafał Cuprzyński Usługi Transportowe
ul. Stalowa 21 lok 13, 05-800 Pruszków
wykreślono
05.11.2014
 534-21-92-028 142797557    
35 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JAR-JAN Jacek Kwiatkowski
ul. Magnacka 4 lok. 94, 02-496 Warszawa
wykreślono 01.03.2021r.  534-19-46-560 142606698    662 013 934 jar-jan-wos@wp.pl
36 Fagus Sp. z o.o.
al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa
 11.04.2014  522-28-43-925  140929925   biuro@fagus.waw.pl
37 KOMA Marcin Pechcin
ul. Pedagogów 19, 05-311 Dębe Wielkie
 01.06.2015  822-20-18-967 712378635 602 603 218 marcin@koma-surowce.pl
38 INTATTO Michał Grelus
ul. Żeromskiego 27, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 23.01.2019  118-19-52-672 146680792 692 865 201 mgi@onet.pl
39 EKO-WAR Jolanta Glinka
ul. Skwer ks .Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/56, 01-015 Warszawa
 10.03.2020 826-145-58-67 710456621 603 181 820 ekowar@ekowar.com.pl
40 PreZero Bałtycka Energia Sp. zo. o.
ul. Zawodzie 5 02-981 Warszawa
26.01.2022 9512371649 146887642 224924300
224924301
 
41 MS-EKO Sp.zo.o.
ul. Modlińska 129 U7, 03-186 Warszawa
19.09.2022 7182131466 200454976 884700007 (oddz. Warszawa)  

 zaktualizowane dn. 18.03.2022 r.

Załącznik Rozmiar
1 Jarper odpady.pdf 3.41 MB
Pobierz
3BYS RDR Odpady.pdf 178.72 KB
Pobierz
4 SIR COM RDR Odpady.pdf 769.96 KB
Pobierz
7_MZO_RDR_odpady.pdf 159.58 KB
Pobierz
8PreZero Service RDR Odpady.pdf 194.94 KB
Pobierz
9_MPK_Pure_Home.pdf 262.99 KB
Pobierz
10 MPO Warszawa RDR Odpady.pdf 174.08 KB
Pobierz
12_Leon Szeląg_RDR_Odpady.pdf 169.74 KB
Pobierz
13_PreZeroWarszawa.pdf 395.27 KB
Pobierz
15Eko-Hetman RDR Odpady.pdf 177.5 KB
Pobierz
16P.U.HETMAN RDR Odpady.pdf 177.35 KB
Pobierz
22 LEKARO RDR Odpady.pdf 112.48 KB
Pobierz
24 Arkazen RDR Odpady.pdf 165.97 KB
Pobierz
25_Arkazen_w_spadku.pdf 94.96 KB
Pobierz
27PARTRER RDR Odpady.pdf 173.69 KB
Pobierz
27_Partner Sp.zo.o.s.k.pdf 89.17 KB
Pobierz
28REMONDIS RDR Odpady.pdf 175.73 KB
Pobierz
31_POLBLUME_RDR_Odpady.pdf 174.51 KB
Pobierz
35_JAR-JAN_RDR_Odpady.pdf 177.76 KB
Pobierz
36_Fagus_RDR_Odpady.pdf 179.69 KB
Pobierz
38INTATTO RDR Odpady.pdf 166.14 KB
Pobierz
39_Eko-War_Jolanta Glinka.pdf 180.32 KB
Pobierz
40_PreZero.pdf 190.13 KB
Pobierz
41_MS-EKO.pdf 248.1 KB
Pobierz