Tekst łatwy do czytania (ETR) | Gmina Raszyn

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacja o Urzędzie Gminy w Raszynie w języku łatwym do czytania ETR (Easy to Read)

Ikona tekstu łatwego do czytania

Adres

Urząd Gminy znajduje się przy ul. Szkolnej 2a, 05-090 Raszyn.

Mapa

Lokalizacja Urzędu Gminy Raszyn na mapie

Budynek główny

Zdjęcie budynku głównego Urzędu

To jest budynek główny urzędu, w którym pracuje wójt, zastępca wójta, skarbnik, sekretarz oraz urzędnicy.

Urząd czynny jest:
w poniedziałki 8.00 – 18.00
we wtorki, środy i czwartki 8.00 – 16.00
w piątki 8.00 – 14.00

Urząd jest zamknięty w soboty, niedziele i święta.

Wejście główne Ikona wejścia

To jest wejście główne do urzędu - od ul. Szkolnej.

Zdjęcie wejscia do budynku Urzędu

Wejście jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, Ikona podjazdu dla wózka
rodziców z dziećmi w wózkach, Ikona wózka dziecięcego
oraz seniorów. Ikona seniora

Przed wejściem do urzędu na ulicy Szkolnej znajdują się
3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ikona miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych

Z prawej strony budynku urzędu (patrząc na wejście) znajduje się duży parking czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.

Zdjęcie parkingu za Urzędem

Po wejściu do budynku głównego są trzy schody oznakowane niebieskimi liniami, a po prawej stronie, przy ścianie, znajduje się platforma wjazdowa dla niepełnosprawnych.

Nad platformą wjazdową znajduje się duży telewizor wyświetlający informacje dla klientów urzędu.

Zdjęcie hallu w urzędzie

Ikona WC dla niepełnosprawnych

Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się w lewym korytarzu po wejściu do budynku.

Zdjęcie toalety dla niepełnosprawnych

Jeden z referatów Urzędu Gminy Raszyn – Referat Funduszy Zewnętrznych - wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „Eko-Raszyn” znajduje się w innym budynku przy ul. Unii Europejskiej 1 w Raszynie (2 minuty pieszo od urzędu).

Mapka trasy z Urzędu do budynku Eko-Raszyn

Przed tym budynkiem jest stojak na rowery. Wejście do budynku nie ma schodów.

Urząd – czym się zajmujemy?

https://raszyn.pl/samorzad/referaty

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi terytorium gminy:

 • wydajemy dowody osobiste, przyjmujemy informacje o zagubieniu dowodu,
 • meldujemy i wymeldowujemy,
 • rejestrujemy cudzoziemców przyjeżdżających na stałe lub tymczasowo,
 • budujemy i remontujemy drogi gminne, odśnieżamy je i utrzymujemy w czystości,
 • przeprowadzamy różne inwestycje i remonty gminne,
 • dbamy o zagospodarowanie terenu, dbamy o nieruchomości (np. budynki), tereny zielone, parki, gminne place zabaw dla dzieci,
 • zarządzamy gruntami i nieruchomościami (dzielimy, łączymy, przejmujemy),
 • dbamy o środowisko – wydajemy pozwolenia wodnoprawne, nadzorujemy opłaty za usługi wodne, pobieramy opłaty za retencję, robimy pomiary czystości powietrza,
 • nadzorujemy właściwe magazynowanie odpadów i śmieci, gospodarujemy odpadami komunalnymi,
 • usuwamy odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i leki,
 • wydajemy zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, sadzimy nowe drzewa i krzewy,
 • dbamy o Miejsca Pamięci Narodowej i groby żołnierzy,
 • usuwamy wraki samochodów i azbest,
 • wydajemy Raszyńską Kartę Mieszkańca,
 • nadzorujemy placówki oświatowe (szkoły i przedszkola należące do gminy), sprawdzamy czy dzieci chodzą do szkoły,
 • rejestrujemy urodziny i zgony, w tych sprawach wydajemy odpisy aktów stanu cywilnego,
 • udzielamy ślubów, rejestrujemy je i wydajemy odpisy aktów,
 • przyjmujemy oświadczenia o zmianie imion i nazwisk,
 • przyjmujemy oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
 • występujemy o nadanie numeru PESEL,
 • przyjmujemy zgłoszenia do uzyskania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” lub innych medali i odznaczeń państwowych,
 • wyznaczamy podatki od nieruchomości, podatki rolne, leśne, od środków transportu i inne opłaty lokalne.

Kontakt z pracownikami

Numery telefonów:
+48 22 701 77 77
+48 22 701 77 71

Adres email:
ratusz@raszyn.pl

Gdy chcesz załatwić sprawę w urzędzie, możesz:

 • napisać pismo i wysłać pocztą zwykłą na adres:
  ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn;
 • napisać pismo i wysłać pocztą mailową (adres poniżej):
  ratusz@raszyn.pl;
 • napisać pismo i wysłać za pomocą platformy e-PUAP
  https://epuap.gov.pl
  Aby wysłać pismo przez e-PUAP trzeba mieć dostęp do internetu i założyć swoje konto na tej platformie;
 • przyjść do urzędu w godzinach urzędowania i poprosić o spotkanie z pracownikiem;
 • spotkać się z wójtem lub jego zastępcą – ale musisz wcześniej umówić się na rozmowę (telefonicznie, mailowo lub listownie);
 • przynieść pismo do kancelarii – biura podawczego.

Zawsze pamiętaj o podawaniu swoich danych – imienia i nazwiska oraz telefonu lub maila do siebie.

Jak trafić do kancelarii?

Kancelaria znajduje się naprzeciwko wejścia głównego. Po wejściu do budynku, masz ją przed sobą.

Zdjęcie stanowisk obsługi klienta w hallu urzędu

Osoby głuche lub słabosłyszące mogą kontaktować się z urzędnikiem przez tłumacza on-line

Ikona tłumacza języka migowego

Wystarczy jak przyjdziesz w godzinach urzędowania i pokażesz na ten znak. Nie trzeba umawiać się wcześniej.