INFORMACJA
O URZĘDZIE GMINY W RASZYNIE
W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA
ETR (EASY TO READ)

Tekst łatwy do czytania ETR

Adres

Urząd Gminy znajduje się przy ul. Szkolnej 2a, 05-090 Raszyn.

Mapa

Mapa z lokalizacją Urzędu Gminy Raszyn

Budynek główny

Budynek główny Urzędu Gminy Raszyn

To jest budynek główny urzędu, w którym pracuje wójt, zastępca wójta, skarbnik, sekretarz oraz urzędnicy.

Urząd czynny jest:
w poniedziałki 8.oo – 18.oo
we wtorki, środy i czwartki 8.oo – 16.oo
w piątki 8.oo – 14.oo

Urząd jest zamknięty w soboty, niedziele i święta.

Wejście główne Ikona wejścia do budynku

To jest wejście główne do urzędu - od ul. Szkolnej.

Zdjęcie wejścia głównego

Wejście jest przystosowane dla

osób z niepełnosprawnościami Ikona podjazdu dla wózka

rodziców z dziećmi w wózkach Ikona wózka dziecięcego

oraz seniorów Ikona seniora

Obok wejście głównego znajduje się poczekalnia i stojaki na rowery.

Zdjęcie poczekalni

Przed wejściem do urzędu na ulicy Szkolnej znajdują się
3 miejsca parkingowe dla
osób niepełnosprawnych Ikona miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Zdjęcie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przed Urzędem Zdjęcie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przed Urzędem 

Z prawej strony budynku urzędu (patrząc na wejście) znajduje się duży parking czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.

 

Po wejściu do budynku głównego są trzy schody oznakowane niebieskimi liniami, a po prawej stronie, przy ścianie, znajduje się platforma wjazdowa dla niepełnosprawnych.

Nad platformą wjazdową znajduje się duży telewizor wyświetlający informacje dla klientów urzędu.

Ikona WC dla niepełnosprawnych

Toalety dla niepełnosprawnych:

znajdują się w lewym korytarzu po wejściu do budynku.

Zdjęcie hallu w urzędzie Zdjęcie toalety dla niepełnosprawnych

Jeden z referatów Urzędu Gminy Raszyn – Referat Funduszy Zewnętrznych - wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „Eko-Raszyn” znajduje się w innym budynku przy ul. Unii Europejskiej 1 w Raszynie (2 minuty pieszo od urzędu).

Mapka trasy z Urzędu do budynku Eko-Raszyn

Zdjęcie budynku Eko-Raszyn Zdjęcie wejścia do budynku Eko-Raszyn

Przed tym budynkiem jest stojak na rowery. Wejście do budynku nie ma schodów.

Urząd – czym się zajmujemy?

https://raszyn.pl/urzad-gminy/referaty

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi terytorium gminy:

 • wydajemy dowody osobiste, przyjmujemy informacje o zagubieniu dowodu
 • meldujemy i wymeldowujemy
 • rejestrujemy cudzoziemców przyjeżdżających na stałe lub tymczasowo
 • budujemy i remontujemy drogi gminne, odśnieżamy je i utrzymujemy w czystości
 • przeprowadzamy różne inwestycje i remonty gminne
 • dbamy o zagospodarowanie terenu, dbamy o nieruchomości (np. budynki), tereny zielone, parki, gminne place zabaw dla dzieci
 • zarządzamy gruntami i nieruchomościami (dzielimy, łączymy, przejmujemy)
 • dbamy o środowisko – wydajemy pozwolenia wodnoprawne, nadzorujemy opłaty za usługi wodne, pobieramy opłaty za retencję, robimy pomiary czystości powietrza
 • nadzorujemy właściwe magazynowanie odpadów i śmieci, gospodarujemy odpadami komunalnymi
 • usuwamy odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i lek
 • wydajemy zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, sadzimy nowe drzewa i krzewy
 • dbamy o Miejsca Pamięci Narodowej i groby żołnierzy
 • usuwamy wraki samochodów i azbest
 • wydajemy Raszyńską Kartę Mieszkańca
 • nadzorujemy placówki oświatowe (szkoły i przedszkola należące do gminy), sprawdzamy czy dzieci chodzą do szkoły
 • rejestrujemy urodziny i zgony, w tych sprawach wydajemy odpisy aktów stanu cywilnego
 • udzielamy ślubów, rejestrujemy je i wydajemy odpisy aktów
 • przyjmujemy oświadczenia o zmianie imion i nazwisk
 • przyjmujemy oświadczenia o uznaniu ojcostwa
 • występujemy o nadanie numeru PESEL
 • przyjmujemy zgłoszenia do uzyskania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” lub innych medali i odznaczeń państwowych
 • wyznaczamy podatki od nieruchomości, podatki rolne, leśne, od środków transportu i inne opłaty lokalne

Kontakt z pracownikami

https://raszyn.pl/urzad-gminy/referaty

Numery telefonów:
+48 22 701 77 77
+48 22 701 77 71

Adres email:
ratusz@raszyn.pl

Gdy chcesz załatwić sprawę w urzędzie, możesz:

 • napisać pismo i wysłać pocztą zwykłą na adres

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

 • napisać pismo i wysłać pocztą mailową (adres poniżej)

ratusz@raszyn.pl

 • napisać pismo i wysłać za pomocą platformy e-PUAP

ww.epuap.gov.pl

Aby wysłać pismo przez e-PUAP trzeba mieć dostęp do internetu i założyć swoje konto na tej platformie.

 • przyjść do urzędu w godzinach urzędowania i poprosić o spotkanie z pracownikiem

- spotkać się z wójtem lub jego zastępcą – ale musisz wcześniej umówić się na rozmowę (telefonicznie, mailowo lub listownie)

 • przynieść pismo do kancelarii – biura podawczego

Zawsze pamiętaj o podawaniu swoich danych – imienia i nazwiska oraz telefonu lub maila do siebie.

Jak trafić do kancelarii?

Kancelaria znajduje się naprzeciwko wejścia głównego. Po wejściu do budynku, masz ją przed sobą.

Zdjęcie stanowsik obsługi klienta w hallu urzędu

Osoby głuche lub słabosłyszące mogą kontaktować się z urzędnikiem przez tłumacza on-line

Wystarczy jak przyjdziesz w godzinach urzędowania i pokażesz na ten znak. Nie trzeba umawiać się wcześniej.

Pamiętaj!

Jeżeli przyjdziesz osobiście do urzędu – zachowuj się stosowanie do zaleceń i zachowaj zasady bezpieczeństwa. Noś maseczkę, zdezynfekuj ręce i zachowaj bezpieczny dystans.