Terminy posiedzeń Komisji Stałych | Gmina Raszyn

Terminy posiedzeń Komisji Stałych

02 lutego 2023 roku (czwartek)

  • godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 11.03.2019.
  3. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji.
  4. Zakończenie posiedzenia.

31 stycznia 2023 roku (wtorek)

  • godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
  2. Omówienie projektu MPZP we wsi Dawidy Bankowe, rejon ul. Długiej i ul. Szlacheckiej.
  3. Omówienie projektu uchwały ws zasad nadawania i zmian nazw ulic, dróg wewnętrznych, placów oraz obiektów publicznych na terenie Gminy Raszyn.
  4. Zakończenie posiedzenia.