Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych | Gmina Raszyn

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych

Wykaz potrzebnych dokumentów
  • Wypełniony wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych,
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców,
  • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem o dokonaniu opłaty.
Miejsce wykonania usługi

Referat Podatków, Opłat lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wymiar i księgowość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych

pok. 5 (parter)
tel. 22 701 77 95

Opłaty

Opłatę wnosi się, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

  • 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
  • 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
  • 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy Raszyn lub na konto Urzędu Gminy w Raszynie: nr konta 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001.

Czas realizacji

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
  1. Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn,
  2. Od postanowienia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służy prawo wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn.
Uwagi

Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.