Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raszyn | Gmina Raszyn

Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raszyn

(stan na dzień 23 marca 2023 roku)

Lp. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA Nr NIP TELEFON/ email ZAKRES ZEZWOLENIA NR DECYZJI DATA WYDANIA DECYZJI OKRES WAŻNOŚCI DECYZJI
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH OPRÓŻNIANIE OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1 PU HETMAN SP. Z O.O. al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa 522-25-30-190 22 868 48 20 email:biuro@puhetman.pl
ochrona.srodowiska@puhetman.pl
X   81/2017 08-06-2017 28-06-2027
2 MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O. ul.Stefana Bryły 6,
05-800 Pruszków
534-001-64-39 22 758 20 67
sekretariat@mzo.pl
X   61/2017 19-05-2017 19-05-2027
3 BYŚ WOJCIECH BYŚKINIEWICZ ul.Arkuszowa 43,
01-934 Warszawa
118-009-43-15 22 865 3151
22 835 4048
X   432/2016 26-10-2016 11-11-2026
4 ARKAZEN ZENON CIARKA W SPADKU ul.Czysta 9,
05-816 Opacz Mała
534-103-98-85 22 723-84-71
arkazen4@wp.pl
X   318/2016 10-08-2016 16-09-2026
5 JARPER SP. Z O.O. Al. Krakowska 108a,
05-552 Wólka Kosowska
123-095-05-62 22 756 16 66 X   317/2016 24-08-2016 24-08-2026
6 SIR - COM STANISŁAW ZAJĄCZKOWSKI ul.Krasickiego 65,
Nowa Iwiczna,
Piaseczno
123-006-05-78 22 723 85 81
email:odpady@sir-com.pl
biuro@sir-com.pl
X   316/2016 10-08-2016 10-08-2026
7 USŁUGI ASENIZACYJNE JAN MARCHWICKI ul. Osiedlowa 2B,
05-830 Rusiec
522-106-87-72 22 720 35 18 X   320/2016 16-08-2016 16-08-2026
8 CLIPPER SP. Z O.O. ul. Muszkieterów 31,
02-273 Warszawa
113-00-10-397 22 868 45 92(93) X   55/2016 22-02-2016 21-02-2026
9 TOI TOI SYSTEMY SANITARNE SP. Z O.O. ul. Płochocińska 29, Warszawa 118-00-42-784 22 614-59-79 X   154/2017 10.11.2017 16.01.2028
10 Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno - Ściekowej "GEO NOVA" Sp. z o.o. ul. Leśna 1 Józefów,
05-860 Płochocin
529-000-90-57 22 722-90-05/ geanova@geanova.pl X X 69/2018 11-07-2018 04-08-2028
11 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I STAŁYCH KRZYSZTOF BERNACIAK ul. Mazowiecka 56,
05-502 Bobrowiec
123-05-45-229 696 740 567, email:krzysztofbernaciak@op.pl X   50/2021 31-08-2021 24-09-2031
12 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH SEBASTIAN WIŚNIEWSKI ul. Południowa 10,
05-807 Żółwin
534-203-72-33 502 060 557
bjms@op.pl
X   63/2021 16-11-2021 01-12-2031
13 WC SERWIS POLSKA SP. Z O.O. ul. Szybowa 20E,
41-808 Zabrze
648-273-04-08 32 278 4531,
801-133-088,
email: biuro@wcserwis.pl
X   16/2022 3/31/2022 4/20/2032
14 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG ul. Słowikowskiego 62A, 05-090 Raszyn 522-23-45-423 22 720-33-97
lub 572969129
email leon.szelag@asenizacja.waw.pl
X   23/2023 22-02-2023 14-03-2033
15 PHU RAFAŁ WALL Domaniewek 34,
05-840 Brwinów
534-202-27-536 506-501-602 X   48/2017 19.04.2017 19-04-2027
16 ANDRZEJ WALL USŁUGI ASENIZACYJNE Domaniewek 21,
05-804 Brwinów
534-103-47-93 501 143 899 email:wall.andrzej@wp.pl X   47/2017 19-04-2017 19-04-2027
17 USŁUGI ASENIZACYJNE PIOTR KIMBOROWICZ ul. Pomorska 31,
05-501 Piaseczno
123-050-02-96 602,249,871 X   85/2018 02-10-2018 24-10-2028
18 SKIB-TRANS Usługi Transportowe i Asenizacyjne KRZYSZTOF SKIBA ul. Łąkowa 5A,
05-090 Raszyn
522-139-42-76 502,586,390 X   79/2019 28-08-2019 17-09-2029
19 TRANSPORT SAMOCHODOWY WIESŁAW SOCIK al. Róż 19 m 380,
05-500 Piaseczno
123-005-51-00 603-791-560 email:w.socik@onet.pl x   84/2020 18-11-2020 15-12-2030
20 WCTRON SP. Z O.O, Wyb.J.Słowackiego 9 50-406 Wrocław 899-286-35-00 800 808 308 email:biuro@wctron.pl x   5/2021 08-02-2021 01-03-2031
21 TLC RENTAL UL.Rodzinna 38A,
05-806 Sokołów
951-216-98-82 22720-1717, 734, 140, 140, 882-753-269,
email:k.olejnik@tlcrental.pl
X   39/2021 31-05-2021 31-05-2031
22 mTOILET Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5,
03-231 Warszawa
536-193-84-86 800-000-800 email:mtoilet@mtoilet.pl X   2/2020 14-01-2020 05-02-2030
23 ALFA PARTNER SP. ZO.O. ul.ŻBIKOWSKA 8A,
05-800 Pruszków
952-217-56-54 730 208 208 email:k.nowicka@alfapartner.pl X   20/2022 11-04-2022 05-05-2032
24 BIG -TRANS ROBERT PLASKOTA ul.Żytnia 20A,
05-506 Lesznowola
522-185-49-09 508332845
rplaskota@wp.pl
X   37/2022 05-31-2022 17-06-2032
25 BOGDAN DANIELA USŁUGI TRANSPORTOWE ul.Chyliczkowska 22 lok.15,
05-500 Piaseczno
123-043-04-14 602,329,888 X   38/2022 01-06-2022 17-06-2032
26 "LIDER PIJAWKA"MAREK WÓJCIK ul.Derdowskiego 19,
05-500 Piaseczno
123-005-58-44 602519020
22750-1656
X   44/2022 07-06-2022 06-07-2032
27 FHU 'WILK"PIOTR WILK ul.Słoneczna 1A,
Krupia Wólka,
05-540 Zalesie Górne
768-150-71-80 601-222-448
fuhwilk@wp.pl
X   46/2022 12-07-2022 18-07-2032
28. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZBIGNIEW ZAJKO ul. Baśniowa 160
Domaniewek
05-840 Brwinów
848-158-72-23 514 890 523
zajek00@wp.pl
 
X   94/2023 04-10-2023 09-11-2033
29. BRACIA DUDZIŃSCY SP. J. ul.Jana Kazimierza  429
Rembelszczyzna 05-126 Nieporęt
 
536- 194- 48- 77 22 506 51 61
biuro@bracia.eu
 
x   95/2023 05-10-2023 23-10-2033