Drogownictwo | Gmina Raszyn

Drogownictwo

Referat Drogownictwa

pok. 201 (2 piętro) 
22 701 78 74 – bieżące utrzymanie dróg gminnych 
22 701 79 98 – wydawanie decyzji na umieszczenie urządzenia, zjazdy 
22 701 79 99 – sprawy związane z inwestycjami drogowymi 
  
pok. 202 (2 piętro) 
22 701 78 75 – opiniowanie projektów budowlanych oraz projektów organizacji ruchu 
22 701 78 67 – szkody komunikacyjne, zaświadczenia o dostępie do drogi 
  
pok. 207A (2 piętro) 
22 701 77 67 – zajęcie pasa drogowego 
22 701 79 96 – porozumienia współpracy Gminy z firmami zewnętrznymi 
  
pok. 208 (2 piętro) 
22 701 79 97 – kierownik referatu