Ujednolicona kolorystyka pojemników i worków na odpady | Gmina Raszyn

Ujednolicona kolorystyka pojemników i worków na odpady

Przypominamy, że od 1 lipca 2022 roku obowiązuje ujednolicona kolorystyka pojemników i worków na odpady zbierane selektywnie:

Odpady z papieru wkładamy do pojemników (w zabudowie wielorodzinnej) lub worków (w zabudowie jednorodzinnej) koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”.

Odpady z metalu i tworzyw sztucznych wkładamy do pojemników (w zabudowie wielorodzinnej) lub worków (w zabudowie jednorodzinnej) koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

Odpady opakowaniowe ze szkła wkładamy do pojemników (w zabudowie wielorodzinnej) lub worków (w zabudowie jednorodzinnej) koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”.

Bioodpady wrzucamy do pojemników (w zabudowie wielorodzinnej) lub worków (w zabudowie jednorodzinnej) koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”.

Odpady zielone wkładamy do worków koloru brązowego.

Odpady zmieszane wkładamy do pojemników lub worków koloru czarnego.

Podstawa prawna: