Urbanistyka i planowanie przestrzenne | Gmina Raszyn

Urbanistyka i planowanie przestrzenne

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

tel. 22 701 78 54, 22 701 78 56
pok. 216-217 i 219 (II piętro)

urbanistyka@raszyn.pl