Terminy posiedzeń Komisji Stałych

07 grudnia 2022 roku (środa)

 • godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Omówienie skarg i petycji skierowanych do Komisji.
 3. Zakończenie posiedzenia.

06 grudnia  2022 roku (wtorek)

 • godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu LIV posiedzenia komisji
 3. Spotkanie z mieszkańcami w sprawie ul Jeżynowej
 4. Zakończenie posiedzenia

05 grudnia 2022 roku (poniedziałek)

godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Opiniowanie projektu budżetu na 2023 rok.
 3. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030.
 4. Zakończenie posiedzenia.