Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Gmina Raszyn

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego