Dowóz zbiorowy uczniów niepełnosprawnych 2022/2023 | Gmina Raszyn

Dowóz zbiorowy uczniów niepełnosprawnych 2022/2023

W związku z planowaną organizacją przetargu na dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn zwracamy się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu uczniów do szkół i placówek w roku szkolnym 2022/2022 o składanie wniosku o dowóz zbiorowy wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2A 05-090 Raszyn.

Wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 13 czerwca 2022r.
 

Załącznik Rozmiar
Wniosek dowóz zbiorowy – POBIERZ TUTAJ 49.5 KB
Pobierz