Dowóz zbiorowy uczniów niepełnosprawnych 2023/2024 | Gmina Raszyn

Dowóz zbiorowy uczniów niepełnosprawnych 2023/2024

W związku z planowaną organizacją przetargu na dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn zwracamy się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu uczniów do szkół i placówek w roku szkolnym 2023/2024 o składanie wniosku o dowóz zbiorowy wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2A 05-090 Raszyn.

Wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 09 czerwca 2023 r.

UWAGA!
W związku z ustaleniem dla pracowników Urzędu Gminy w Raszynie dodatkowego dnia wolnego w dniu 09 czerwca 2023 roku (Zarządzenie Nr 83/2023 Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników w 2023 r.) wnioski  należy złożyć do dnia 12 czerwca 2023 roku.

W dniu 09 czerwca 2023 roku Urząd Gminy w Raszynie będzie zamknięty.

Załącznik Rozmiar
Wniosek dowóz zbiorowy PDF 199.29 KB
Pobierz
Wniosek dowóz zbiorowy EDYTOWALNY 52 KB
Pobierz