Zmiany w odbiorze odpadów w roku 2023. Uwaga! - wymiana pojemników | Gmina Raszyn

Zmiany w odbiorze odpadów w roku 2023. Uwaga! - wymiana pojemników

wymiana pojemników

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w dniu 9 listopada 2022 r. Gmina podpisała nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W 2023 roku usługę odbioru odpadów od Mieszkańców Gminy Raszyn będzie świadczyć firma MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. Bez zmian pozostają zasady odbioru odpadów, nie są też planowane zmiany stawki opłaty.

Do obowiązków nowego wykonawcy należy dostarczenie pojemników oraz worków na odpady, z których odpady będą odbierane po 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z deklaracją nowego wykonawcy dostarczanie pojemników i worków rozpocznie się od dnia 28 listopada 2022 r. – dostarczanie pojemników rozpocznie się zgodnie z obecnym harmonogramem dotychczasowego wykonawcy. Od tego samego dnia firma PreZero – dotychczasowy wykonawca po odbiorze odpadów, będzie zabierać swoje pojemniki. W tym samym dniu zostaną podstawione pojemniki od nowego wykonawcy. Istnieje możliwość, że pojemnik firmy MZO zostanie podstawiony po upływie kilku godzin po zabraniu pojemnika przez firmę PreZero.

Prosimy Państwa o ułatwienie obydwu przedsiębiorstwom ich pracy podczas wymiany pojemników. Pracownicy firmy MZO w Pruszkowie będą za pomocą zdjęć dokumentować  dostarczenie pojemników na teren poszczególnych nieruchomości.

Po podstawieniu pojemnika przez firmę MZO można od razu wykorzystywać go do wyrzucania odpadów - firma PreZero zapewniła, że do końca roku będzie odbierać odpady również z tych pojemników.

Odbiór odpadów zbieranych selektywanie będzie prowadzony przez nowego wykonawcę zarówno z wykorzystaniem nowych worków, jak też z worków dostarczonych przez dotychczasowego wykonawcę.

Nowy Wykonawca udostępnił dane kontaktowe do punktu reklamacyjno-informacyjnego (czynny: od godz. 6:00 do godz. 18:00 w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy):

  1. adres e-mail: raszyn@mzo.pl
  2. numer telefonu 22 758 20 67
  3. numer faksu: 22 429 48 29

Informujemy jednocześnie, że do końca grudnia zostanie na Państwa posesje dostarczony również nowy harmonogram odbioru odpadów, który będzie także zamieszczony na stronie internetowej gminy oraz wykonawcy.

W przyszłym roku, podobnie jak w roku bieżącym odbiór odpadów zielonych i biodegradowalnych – w okresie od maja do września zostanie w zabudowie jednorodzinnej będzie odbywał się w cyklu tygodniowym, zaś w pozostałych miesiącach odbiór będzie odbywał się co dwa tygodnie.

Jednocześnie informujemy, że zarówno podmiot prowadzący oraz lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pozostaje bez zmian - nadal jest to Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.,  a sam obiekt znajduje się przy ul. Stefana Bryły w Pruszkowie.

Informacje o działalności PSZOK można uzyskać pod nr telefonu (w MZO): 510 203 640 lub adresem e- mail: punkt@mzo.pl

Godziny otwarcia PSZOK od dnia 01.01.2023r.:

poniedziałek 10.00-14.00

wtorek 10.00-14

środa 16.00-22.00

sobota 15.00-19.00

01.12.2023
Komunikat
 Szanowna Pani Lilianna Kłos Pragniemy złożyć serdeczne życzenia i wyrazy wdzięczności za lata oddane służbie społecznej. Pani…
01.12.2023
Komunikat
Korpus Wsparcia Seniora W związku z przystąpieniem przez Gminę Raszyn do realizacji Zadania – uchwała nr LXX/616/2023 Rady Gminy…
23.11.2023
Komunikat
W związku z zauważalnym wzrostem ilości wymienianych źródeł ogrzewania, a nie zgłoszonych do CEEB Wójt Gminy Raszyn przypomina o…