Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy
maj 2021
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 42

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 42

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 30 mm
oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.05.2021 do godz. 22:00 dnia 14.05.2021

Czytaj więcej...
maj 2021
Kasa ponownie czynna

Kasa ponownie czynna

Informujemy, iż w związku ze złagodzeniem obostrzeń wynikających z epidemii Covid-19, od dnia 17 maja 2021 roku kasa w budynku Urzędu Gminy Raszyn jest ponownie czynna.

Godziny pracy kasy:

  • pon.: 8:15 - 17:00 - przerwy: 11:00 - 11:15 i 14:00 - 14:30
  • wt. - czw.: 8:15 - 15:00 - przerwa: 11:30 - 12:00
  • pt.: 8:15 - 13:00 - przerwa: 11:00 - 11:15

Jednocześnie informujemy, iż obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku w specjalnie przygotowanym miejscu.

Czytaj więcej...
maj 2021
Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

Premie dla młodych rolników

To już kolejny – 7. nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu. Wysokość finansowej pomocy to 150 tys. zł.

Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Środki będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika:

  • I rata: 120 tys. zł wypłacana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
  • II rata: 30 tys. zł wypłacana po realizacji biznesplanu.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów).

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno.

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa, może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach na wniosek rolnika:

  • 48 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
  • 12 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Wspólny mianownik obu naborów

Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 proc. dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe, natomiast w przypadku właścicieli małych gospodarstw – minimum 80 proc. Katalog takich inwestycji jest bardzo szeroki. Przyznane przez ARiMR pieniądze można przeznaczyć np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Wsparcie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Spośród poddziałań finansowanych z PROW 2014-2020 "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem beneficjentów. W przypadku pierwszego z wymienionych, do tej pory niemal 25 tys. młodym adeptom rolnictwa przyznano prawie 3 mld zł wsparcia. Jeśli zaś chodzi o drugie – ponad 45 tys. właścicieli małych gospodarstw otrzymało ok. 2,7 mld zł.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

Czytaj więcej...
maj 2021
Letni wypoczynek „Lato w szkole”

Letni wypoczynek „Lato w szkole”

W czasie tegorocznych wakacji, w dniach 28.06.2021 r. – 09.07.2021 r. w szkołach podstawowych zorganizowane zostaną zajęcia dla dzieci w ramach akcji „Lato w szkole”.

Szczegółowych informacji dot. zajęć udzielają poszczególne placówki:

Szkoła Podstawowa w Raszynie, 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2 tel. 22-715-99-10

Szkoła Podstawowa w Sękocinie, 05-090 Słomin ul. Wierzbowa 5 tel. 22-720-25-68

Szkoła Podstawowa w Ładach * 05-090 Dawidy Bankowe ul. Długa 49 tel. 22-720-25-69

*funkcjonuje w ramach ZSP w Ładach

Zajęcia w ramach letniego wypoczynku będą prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów przy zachowaniu zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizowanie ryzyka związane z zakażeniem koronawirusem.

Zapraszamy do kontaktu ze szkołami.

Czytaj więcej...
maj 2021
Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!

Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!

Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość będzie można sprawdzić na kilka sposobów.

W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis internetowy oraz spis przez telefon za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 279 99 99. Od 13 maja akcję spisową wzmocnią rachmistrzowie telefoniczni – będą się oni kontaktować z osobami, które jeszcze nie wypełniły formularza spisowego.

Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano do odwołania pracę rachmistrzów w terenie. Nie będą oni odwiedzać mieszkań i prowadzić spisu w formie bezpośredniej rozmowy.

Od czego rozpocznie się rozmowa?

Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy, zobaczy na ekranie swojego telefonu numer 22 828 88 88. Jest to gwarancja dla respondenta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod niego.

Rachmistrz rozpocznie rozmowę od przedstawienia się oraz podania instytucji, z której dzwoni. Na życzenie respondenta rachmistrz poda numer identyfikatora służbowego.

Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz?

W czasie rozmowy rachmistrz ma obowiązek poinformować o dostępnych metodach weryfikacji swojej tożsamości. Można to zrobić:

- na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/,

- poprzez infolinię spisową 22 279 99 99.

Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PESEL. Rachmistrz zna nasz nr PESEL i powinien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można uznać go za prawidłowo uwierzytelnionego.

Co zrobić, gdy dzwonił oszust?

Jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz okazał się oszustem, należy powiadomić o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. Można też zawiadomić policję – na taką okoliczność warto zanotować numer telefonu, z którego do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony).

Na grafice jest napis: Sprawdź tożsamość rachmistrza spisowego! Rachmistrz będzie dzwonić z numeru telefonu 22 828 88 88. Możesz sprawdzić jego dane: na stronie internetowej rachmistrz.stat.gov.pl/formularz, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99. Po prawej stronie grafiki widać obrazek identyfikatora. Na dole grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021.

Czytaj więcej...
maj 2021
Krajowe Mistrzostwa Świata IDO

Krajowe Mistrzostwa Świata IDO

Przez 5 dni od 12 maja 2021 r. na wielofunkcyjnej hali sportowej Centrum Sportu Raszyn swoje zmagania w Krajowych Mistrzostwach Świata IDO rozpoczną najlepsi tancerze z całego kraju (według aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w zawodach udział biorą tylko zawodnicy licencjonowani). Wydarzenie rangi krajowej organizowane przez Polską Federację Tańca jest jednocześnie eliminacjami na Mistrzostwa Europy oraz Świata. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną oraz panujące obostrzenia zawody odbędą się bez udziału publiczności. Państwo będą mogli śledzić zmagania zawodników poprzez transmisję online, którą udostępnimy przed wydarzeniem.

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram imprezy:

- 12-13.05.2021 - MODERN & CONTEMPORARY

- 14.05.2021 - BALLET/POINTE, TAP DANCE

- 15-16.05.2021 - HIP HOP, HIP HOP BATTLE, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE, STREET DANCE SHOW

- 15-16.05.2021 - TAŃCE PAR

Zachęcamy wszystkich do kibicowania

Czytaj więcej...
maj 2021
Zawieszone przystanki R2

Zawieszone przystanki R2

Gmina Raszyn informuje, iż w związku z przebudową ul. Waryńskiego w miejscowości Nowe Grocholice autobusy linii "R2" od dnia 7 maja 2021r. do 15.09.2021r. nie będą obsługiwały przystanków autobusowych Waryńskiego 01 i 02.

Od dnia 07.05.2021r. zostanie wprowadzona zmiana trasy autobusów linii " R2":

  • trasa Rybie - Podolszyn Nowy - dotychczasową trasą dojazd do przystanku Orlik 02 w Raszynie, powrót na rondzie Ks. Popiełuszki (Centrum Medyczne) ulicą Pruszkowską w ulicę Godebskiego do Al. Krakowskiej, a następnie na dotychczasową trasę,
  • trasa Podolszyn Nowy - Rybie - dotychczasową trasą dojazd do przystanku Cmentarz 01, Al. Krakowską do ul. Godebskiego, a następnie do przystanku Orlik 02 w Raszynie, powrót na rondzie Ks. Popiełuszki (Centrum Medyczne) ul. Pruszkowską w ulicę Godebskiego do Al. Krakowskiej, a następnie na dotychczasową trasę.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...