Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy
październik 2021
Zaduszkowy koncert w Świetliku

Zaduszkowy koncert w Świetliku

W najbliższą sobotę 30 października, o godz. 18.00 zapraszam na szczególny koncert pt."Pamięci tych, którzy odeszli". Piosenki takich wspaniałych artystów jak Zbigniew Wodecki, Bogusław Mec, Andrzej Zaucha czy Krzysztof Krawczyk usłyszymy w wykonaniu Acoustic Warsaw Band. Wstęp wolny!

Czytaj więcej...
październik 2021
Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Kazimierzowi Jedynakowi

Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Kazimierzowi Jedynakowi

Szanowni mieszkańcy Gminy Raszyn oraz wszyscy sympatycy lokalnego raszyńskiego sportu serdecznie zapraszamy na uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Panu Kazimierzowi Jedynakowi - założycielowi Klubu Sportowego Raszyn, który był wielkim pasjonatem piłki nożnej, a swoją pasję przekazywał latami kolejnym pokoleniom.

Centrum Sportu Raszyn. 22 października (piątek). Godzina 19:30.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...
październik 2021
Strategia Rozwoju Gminy Raszyn

Strategia Rozwoju Gminy Raszyn

Szanowni mieszkańcy Gminy Raszyn, tworzenie Strategii Rozwoju Gminy Raszyn to proces skoncentrowany na partycypacji społecznej, bardzo ważna jest aktywność mieszkańców. Ambitne cele rozwoju wybrane w drodze dialogu, realizowane z udziałem wszystkich lokalnych środowisk, umożliwią dalszy rozwój naszej Gminy wg naszych wizji i oczekiwań.
Strategia Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 będzie najważniejszym dokumentem wielowymiarowego planowania perspektywicznego, określającego wizję, cele i kierunki rozwoju w odniesieniu do występujących uwarunkowań.
Praca nad Strategią to proces długotrwały, a do współpracy zapraszamy Radę Gminy Raszyn, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, naczelników wydziałów merytorycznych, wszystkich mieszkańców i grupy społeczne, lokalny biznes, aktywistów, stowarzyszenia i NGO. Do współpracy zapraszamy także lokalne media. Niech tworzenie tego dokumentu będzie oparte na dialogu i wspólnej wizji rozwoju naszej Gminy Raszyn. O kolejnych krokach pracy nad Strategią będziemy Państwa informować na bieżąco.
Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy do pracy nad tym dokumentem

Czytaj więcej...
październik 2021
Canaletto w Austerii

Canaletto w Austerii

20 października Centrum Kultury Raszyn zaprasza do Austerii na prelekcję dr Grażyny Bastek „Canaletto w Austerii”.

Bernardo Belotto, zwany Canalettem, wiedzę wyniósł z pracowni wuja, którego był pomocnikiem. Obiektem jego zainteresowań były miasta, których widoki przedstawiał w wyjątkowy sposób. Ten włoski malarz pozostawił w Polsce bogaty dorobek. W latach 1767-1780 pracował dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Droga do Polski dla Canaletta nie była łatwa. Wyjechał z Włoch w… poszukiwaniu pracy. Trafił do Drezna, potem do Wiednia, a następnie do Monachium. W 1766 roku ruszył do Petersburga, ale nigdy tam nie dotarł. W Warszawie miał zatrzymać się na krótko, ale został na dłużej. Canaletto tak spodobał się królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, że otrzymał 13-letni kontrakt. Malarz został zaangażowany do pracy dekoratorskiej w odnawianym Zamku Ujazdowskim.

Canaletto pięknie odwzorował Warszawę w momencie jej rozkwitu. Obrazy włoskiego artysty zachwycają. Są dziełami sztuki, a zarazem źródłami historycznymi. Po II wojnie światowej jego dzieła posłużyły architektom do pracy nad odbudową Warszawy.

W raszyńskiej Austerii, dzięki uprzejmości Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie, możemy podziwiać reprodukcje 23 wedut Canaletta. 20 października będziemy mogli dowiedzieć się więcej o życiu i twórczości włoskiego malarza. Centrum Kultury Raszyn zaprasza na wyjątkowy wieczór z historykiem sztuki, kustoszem malarstwa włoskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie dr Grażyną Bastek, która wygłosi prelekcję pt. „Canaletto w Austerii”.

Canaletto w Austerii”

prelekcja dr Grażyny Bastek

20 października, godz. 19.00

Austeria – filia Centrum Kultury Raszyn

Wstęp wolny!

Zapraszamy!

Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących reguł reżimu sanitarnego.

Czytaj więcej...
październik 2021
Turniej tenisa stołowego

Turniej tenisa stołowego

Turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Raszyn

23 października o godz. 14.00 Świetlica Środowiskowa Świetlik w Rybiu, Spokojna 23 zaprasza do uczestniczenia i dopingowania zawodników podczas TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO. To pierwsze zawody od czasu rozpoczęcia pandemii Covid19. Zapisy przed turniejem. Zapraszamy! Wstęp wolny!

Czytaj więcej...
październik 2021
Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Gmina Raszyn planuje w roku 2022 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niesamodzielnej przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

Opieka wytchnieniowa będzie bezpłatna i będzie przysługiwała w ilości do 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego całodobową bezpośrednią opiekę nad:

 • osobą o niepełnosprawności sprzężonej/złożonej ( przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji) lub,
 • stale przebywa w domu, tj. Nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. Ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 • Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, informacje pod numerem telefonu 22 102 99 13.

  Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • osobiście w siedzibie Ośrodka w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, lub
 • skany dokumentów wysłać na adres mailowy Ośrodka: gops@raszyn.pl, lub
 • Strona projektu w serwisie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - zawiera szczegółowy opis projektu i załączniki -Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

  Czytaj więcej...
  październik 2021
  Dzień Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej

  W dniu święta wszystkich nauczycieli,
  życzę, aby aktywna
  i twórcza postawa znajdowała uznanie
  w oczach uczniów i ich rodziców
  oraz była źródłem osobistej satysfakcji.


  Czytaj więcej...