Zimowisko dla dzieci rolników | Gmina Raszyn

Zimowisko dla dzieci rolników

plakat

Związek Młodzieży Wiejskiej (Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa) organizuje zimowisko dla dzieci w wieku 10 - 16 lat (wyłącznie dzieci urodzone po 1 stycznia 2007 roku), których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Termin: 12-18.02.2023 r.
Miejsce: Dom Wypoczynkowy „U Kasi” Zakopane, Olcza, ul. Rybkówka 1g 34-500 Zakopane 
Koszt: 700 zł 
Wyjazd z Warszawy
Szczegóły i zapisy: Koordynator - Martyna Bobowska 
Kontakt: Tel. 500 562 657, Mail - zmwmazowsze@gmail.com 
Kontakt z organizatorem: Związek Młodzieży Wiejskiej, Mail - zkzmw@zmw.pl
 

01.12.2023
Komunikat
 Szanowna Pani Lilianna Kłos Pragniemy złożyć serdeczne życzenia i wyrazy wdzięczności za lata oddane służbie społecznej. Pani…
01.12.2023
Komunikat
Korpus Wsparcia Seniora W związku z przystąpieniem przez Gminę Raszyn do realizacji Zadania – uchwała nr LXX/616/2023 Rady Gminy…
23.11.2023
Komunikat
W związku z zauważalnym wzrostem ilości wymienianych źródeł ogrzewania, a nie zgłoszonych do CEEB Wójt Gminy Raszyn przypomina o…