Zimowisko dla dzieci rolników | Gmina Raszyn

Zimowisko dla dzieci rolników

plakat

Związek Młodzieży Wiejskiej (Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa) organizuje zimowisko dla dzieci w wieku 10 - 16 lat (wyłącznie dzieci urodzone po 1 stycznia 2007 roku), których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Termin: 12-18.02.2023 r.
Miejsce: Dom Wypoczynkowy „U Kasi” Zakopane, Olcza, ul. Rybkówka 1g 34-500 Zakopane 
Koszt: 700 zł 
Wyjazd z Warszawy
Szczegóły i zapisy: Koordynator - Martyna Bobowska 
Kontakt: Tel. 500 562 657, Mail - zmwmazowsze@gmail.com 
Kontakt z organizatorem: Związek Młodzieży Wiejskiej, Mail - zkzmw@zmw.pl
 

23.01.2023
Spotkanie
Gramy, aby wygrać z SEPSĄ! Wolontariusze WOŚP Centrum Sportu Raszyn Centrum Kultury Raszyn Świetlica Środowiskowa "Świetlik" w…
13.01.2023
Komunikat
Poniżej lista Partnerów i przyznanych ulg w ramach Programu "Karta Mieszkańca Gminy Raszyn"  
13.01.2023
Wydarzenie
Ferie 2023 w Gminie Raszyn Ferie zimowe organizowane są przez następujące placówki: Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu…