Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025 | Gmina Raszyn

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025.

Konsultacje trwają od 16 do 30 listopada 2022 r.

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji. Formularz należy złożyć w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

    drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
    za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/;
    za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
    osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125a.

01.12.2023
Komunikat
 Szanowna Pani Lilianna Kłos Pragniemy złożyć serdeczne życzenia i wyrazy wdzięczności za lata oddane służbie społecznej. Pani…
01.12.2023
Komunikat
Korpus Wsparcia Seniora W związku z przystąpieniem przez Gminę Raszyn do realizacji Zadania – uchwała nr LXX/616/2023 Rady Gminy…
23.11.2023
Komunikat
W związku z zauważalnym wzrostem ilości wymienianych źródeł ogrzewania, a nie zgłoszonych do CEEB Wójt Gminy Raszyn przypomina o…