Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025 | Gmina Raszyn

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025.

Konsultacje trwają od 16 do 30 listopada 2022 r.

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji. Formularz należy złożyć w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

    drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
    za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/;
    za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
    osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125a.

30.11.2022
Komunikat
W zawiązku z trwającą wymianą pojemników na odpady zmieszane przez firmę MZO, informujemy, iż dostarczane przez dostawcę…
30.11.2022
Komunikat
Miło nam jest poinformować, że z dniem 1.12.2022 r. uruchomiona zostanie nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raszyn…
29.11.2022
Komunikat
Rozkłady jazdy autobusów szkolnych na rok szkolny 2022/23