Rozbudowa drogi gminnej stanowiącej ciąg ulic Szlacheckiej i Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe gm. Raszyn | Gmina Raszyn

Rozbudowa drogi gminnej stanowiącej ciąg ulic Szlacheckiej i Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe gm. Raszyn

Rozbudowa drogi gminnej stanowiącej ciąg ulic Szlacheckiej i Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe gm. Raszyn

Prezes Rady Ministrów w dniu 2 października 2023 r. zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku dla województwa mazowieckiego na podstawie naboru przeprowadzonego w 2023 r.  Na liście zadań rekomendowanych do dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 znalazło się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej stanowiącej ciąg ulic Szlacheckiej i Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe gm. Raszyn”. Otrzymaliśmy 50% planowanej wartości inwestycji.

Projekt obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z masy bitumicznej na całym odcinku drogi. W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik jak również ścieżka rowerowa. Wpłynie to na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, rowerowego oraz pieszego na przedmiotowej ulicy i jej otoczeniu i pozwoli na odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego. Powstanie nowej nawierzchni wpłynie również na poprawę komfortu jazdy. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynie wiele elementów między innymi poszerzenie jezdni z 3 m do 5,5 metrów szerokości, wykonanie oświetlenia ulicznego, a także wprowadzenie nowej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.

05.12.2023
Spotkanie
Choinka PEŁNA NIESPODZIANEK Wójt Gminy Raszyn, Przewodniczący Rady Gminy Raszyn oraz Samorząd Gminy Raszyn ZAPRASZAJĄ! Centrum…
01.12.2023
Komunikat
Korpus Wsparcia Seniora W związku z przystąpieniem przez Gminę Raszyn do realizacji Zadania – uchwała nr LXX/616/2023 Rady Gminy…
23.11.2023
Komunikat
W związku z zauważalnym wzrostem ilości wymienianych źródeł ogrzewania, a nie zgłoszonych do CEEB Wójt Gminy Raszyn przypomina o…