Przypominamy o płatnościach | Gmina Raszyn

Przypominamy o płatnościach

Przypominamy o płatnościach

Urząd Gminy Raszyn przypomina, że 01.07.2024 r. upływa termin płatności za odpady komunalne (II kwartał / 2024 r.)
 
Zgodnie z art. 12 § 5 ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Dla podatnika oznacza to, że koniec terminu ulega w takim przypadku przesunięciu na pierwszy po dniach wolnych od pracy dzień powszedni.

18.07.2024
Wydarzenie plenerowe
Centrum Kultury Raszyn oraz Urząd Gminy Raszyn zapraszają na uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  Plac…
22.07.2024
Komunikat
Z uwagi na awarię sprzętu, odbiór frakcji papier oraz metal/plastik z dnia dzisiejszego tj. 22.07.2024r. zostanie dokończony w…
18.07.2024
Inwestycje
Szanowni Mieszkańcy, w dniu 19.07.2024 r. na ul. Stawowej w m. Nowe Grocholice rozpoczęte zostanie frezowanie nawierzchni. Od…