Program "Posiłek w szkole i w domu" | Gmina Raszyn

Program "Posiłek w szkole i w domu"

Program "Posiłek w szkole i w domu"

„Posiłek w szkole i w domu”

Zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz dzięki dofinansowaniu Gminy Raszyn z środków własnych Gminy może być udzielona pomoc w formie opłacania posiłku wydawanego w szkole lub przedszkolu:
•    dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
•    uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
w rodzinach spełniających warunki otrzymania pomocy wskazanym w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 1500 zł netto na osobę w rodzinie -100% odpłatności za obiad.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P.z 2023r., poz.881).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20230000881

oraz
Uchwała Nr LXXXVI/720/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 listopada 2023r. (Dz.U. Woj. Maz. 2023, poz. 14945)

https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2023/14945/

Zapraszamy do składania wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3.
Pomoc może zostać udzielona po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Załącznik Rozmiar
Wniosek o opłacenie posiłku - PDF 19.63 KB
Pobierz
Wniosek o opłacenie posiłku - EDYTOWALNY 12.13 KB
Pobierz
28.02.2024
Wydarzenie plenerowe
Uroczystość upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Gmina Raszyn ma zaszczyt zaprosić na uroczystość…
28.02.2024
Komunikat
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/…
22.02.2024
Rada Gminy
Odbędzie się dnia 29 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 14:00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Raszynie. Transmisja on-…