Opiniowanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raszyn w 2024 roku | Gmina Raszyn

Opiniowanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raszyn w 2024 roku

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1580) Wójt Gminy Raszyn przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2024 roku”. W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Raszyn oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich, działający na obszarze gminy.

Warunkiem udziału w opiniowaniu jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji, zgłaszającej udział w opiniowaniu.

Opinię należy wyrazić w terminie 21 dni licząc od daty zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn.

Niewydanie opinii w wyznaczonym 21 dniowym terminie oznacza akceptację przedmiotowego programu.

Opinie i uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Raszyn (siedziba urzędu: 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jbanasiak@raszyn.pl

28.02.2024
Wydarzenie plenerowe
Uroczystość upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Gmina Raszyn ma zaszczyt zaprosić na uroczystość…
28.02.2024
Komunikat
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/…
22.02.2024
Rada Gminy
Odbędzie się dnia 29 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 14:00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Raszynie. Transmisja on-…