Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Dawidy Bankowe | Gmina Raszyn

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Dawidy Bankowe

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Dawidy Bankowe

Raszyn, dnia 21 marca 2024 r.

Wójt Gminy Raszyn
ogłasza konsultacje społeczne dotyczące podziału sołectwa Dawidy Bankowe

Akcja informacyjna o celu konsultacji zostanie przeprowadzona w dniach 22-29 marca 2024 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie
od dnia 2 kwietnia do dnia 16 kwietnia 2024 r.

W ramach konsultacji społecznych w dniu 11 kwietnia 2024 r. o godzinie 17:00 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach - ul. Długa 49 Dawidy Bankowe, odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców sołectwa Dawidy Bankowe.

Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać do urny umieszczonej przy wejściu głównym w budynku Urzędu Gminy Raszyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2024 r.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione na stronie internetowej Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Olga Kazubek, tel. 22 701 78 80.

Konsultacje społeczne obejmują teren sołectwa Dawidy Bankowe i są skierowane do mieszkańców sołectwa Dawidy Bankowe.

09.04.2024
Wydarzenie
Informacja o wynikach wyborów samorządowych w Gminie Raszyn przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 roku.
05.04.2024
Wydarzenie plenerowe
13.04.2024 SOBOTA godz. 9:00 Rajd Szlakiem naszej historii – start sprzed SP Raszyn (organizator Szkoła Podstawowa w Raszynie)…
26.03.2024
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Wersja interaktywna PDF Kurier Raszyński 152/2024