Kontrola gospodarstw w Raszynie | Gmina Raszyn

Kontrola gospodarstw w Raszynie

Kontrola gospodarstw w Raszynie

Wraz z początkiem sezonu grzewczego, wzorem lat ubiegłych Gmina Raszyn rozpoczęła kontrole gospodarstw w zakresie użytkowania pieców grzewczych na paliwo stałe oraz stosowanych paliw.

Kontrole przeprowadzane są przez uprawnionych pracowników Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Raszynie. W zakres kontroli wchodzą elementy takie jak sprawdzenie klasy użytkowanego kotła, rodzaj stosowanego opału w tym świadectwo jakości paliw, wilgotność drewna, czy nie dochodzi do spalania odpadów oraz pobór popiołu 
z palenisk do analizy fizykochemicznej w celu potwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów. Kontrole przeprowadzane są z pracownikami akredytowanego Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego odpowiedzialnymi za pobór popiołu do analizy w asyście funkcjonariuszy Policji.

Pracownicy Urzędu Gminy wykorzystują do swoich działań mobilne laboratorium jakości powietrza tzw. "smogowóz" w roli mobilnej stacji pomiarowej, drona z modułem pomiarowym analizującym skład dymu z kominów oraz wilgotnościomierze do badania wilgotności drewna opałowego.

Przypominamy:

  • zgodnie z uchwałą nr. 162/17 z dnia 24 października 2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego tzw. „uchwałą antysmogową” dla Mazowsza od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PNEN 303-5:2012, czyli tzw. „kopciuchów”,
  • zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Podejrzenie spalania odpadów można zgłaszać do Urzędu Gminy Raszyn – telefonicznie w godzinach jego pracy (poniedziałek 8-18, wtorek-czwartek 8-16, piątek 8-14) pod numerem telefonu 22 701 79 16, lub meilowo na osgk@raszyn.pl. Poza godzinami pracy urzędu, zawiadomienia prosimy kierować do Komisariatu Policji w Raszynie tel. 22 720 01 07.
 

05.12.2023
Spotkanie
Choinka PEŁNA NIESPODZIANEK Wójt Gminy Raszyn, Przewodniczący Rady Gminy Raszyn oraz Samorząd Gminy Raszyn ZAPRASZAJĄ! Centrum…
01.12.2023
Komunikat
Korpus Wsparcia Seniora W związku z przystąpieniem przez Gminę Raszyn do realizacji Zadania – uchwała nr LXX/616/2023 Rady Gminy…
23.11.2023
Komunikat
W związku z zauważalnym wzrostem ilości wymienianych źródeł ogrzewania, a nie zgłoszonych do CEEB Wójt Gminy Raszyn przypomina o…