Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 | Gmina Raszyn

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030

Plakat

Szanowni Państwo,

W imieniu Wójta Gminy Raszyn – Andrzeja Zaręby, dr hab. Andrzeja Raszkowskiego – wykonawcy dokumentu oraz własnym serdecznie zapraszam mieszkańców, jednostki samorządu, urzędników, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Projektu Strategii Gminy Raszyn na lata 2022-2030.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie procesu prac, zebranych w dokumencie informacji oraz zawartych wytycznych dotyczących zasadniczych kierunków rozwoju naszej gminy. Szczególną uwagę należy zwrócić na cele horyzontalne, cele strategiczne oraz wskazane zadania w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Konsultacje społeczne prowadzone będą przez 35 dni tj. od 01.06.2022 do 05.07.2022.

Jednocześnie Projekt Strategii w ramach konsultacji został wysłany do gmin wchodzących w skład Powiatu Pruszkowskiego tj. Michałowice, Nadarzyn, Pruszków, Piastów i Brwinów oraz do sąsiadujących samorządów tj. gminy Lesznowola, dzielnicy Ursynów – Warszawa oraz dzielnicy Włochy – Warszawa. Dokument został także przekazany celem zaopiniowania do Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Projekt Strategii udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na stronie bip.raszyn.pl  Wraz z Projektem Strategii załączamy formularz uwag. Uwagi w ramach prowadzonych konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu. Konieczne jest wypełnienie punktu 1 i 2. Wypełniony formularz należy wysłać drogą elektroniczną do dnia 5 lipca br. na adres: strategia@raszyn.pl wpisując w tytule e-maila: „Konsultacje społeczne”.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach.
Każda Państwa opinia i sugestia jest dla nas niezwykle ważna. Dziękujemy!

mgr Katarzyna Klimaszewska
Pełnomocnik Wójta ds. tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Raszyn

 

22.06.2022
Sport
Wakacje to czas wypoczynku i integracji wśród rówieśników. Centrum Sportu Raszyn proponuje dla dzieci i młodzieży ofertę…
20.06.2022
Wydarzenie plenerowe
Sołectwo Łady, Sołectwo Falenty Nowe i "SQŁAD" Koło Gospodyń Wiejskich zaprasza na imprezę plenerową „Wianki w Ładach” 25…
31.05.2022
Komunikat
Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Raszyn informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy…