Informacja o wydaniu upoważnienia | Gmina Raszyn

Informacja o wydaniu upoważnienia

EKO Raszyn

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców Gminy Raszyn o wydaniu upoważnieniu dla,

Pana Łukasza Ruszczyka

do wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób fizycznych lub prawnych, z którymi Eko-Raszyn zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i / albo odprowadzanie ścieków, w celu: zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego oraz przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

Upoważnienie weszło w życie: 20.10.2023 r. i trwa do: 31.12.2024 r.

18.07.2024
Wydarzenie plenerowe
Centrum Kultury Raszyn oraz Urząd Gminy Raszyn zapraszają na uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  Plac…
22.07.2024
Komunikat
Z uwagi na awarię sprzętu, odbiór frakcji papier oraz metal/plastik z dnia dzisiejszego tj. 22.07.2024r. zostanie dokończony w…
18.07.2024
Inwestycje
Szanowni Mieszkańcy, w dniu 19.07.2024 r. na ul. Stawowej w m. Nowe Grocholice rozpoczęte zostanie frezowanie nawierzchni. Od…