Informacja o wydaniu upoważnienia | Gmina Raszyn

Informacja o wydaniu upoważnienia

EKO Raszyn

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców Gminy Raszyn o wydaniu upoważnieniu dla,

Pana Łukasza Ruszczyka

do wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób fizycznych lub prawnych, z którymi Eko-Raszyn zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i / albo odprowadzanie ścieków, w celu: zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego oraz przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

Upoważnienie weszło w życie: 20.10.2023 r. i trwa do: 31.12.2024 r.

05.12.2023
Spotkanie
Choinka PEŁNA NIESPODZIANEK Wójt Gminy Raszyn, Przewodniczący Rady Gminy Raszyn oraz Samorząd Gminy Raszyn ZAPRASZAJĄ! Centrum…
01.12.2023
Komunikat
Korpus Wsparcia Seniora W związku z przystąpieniem przez Gminę Raszyn do realizacji Zadania – uchwała nr LXX/616/2023 Rady Gminy…
23.11.2023
Komunikat
W związku z zauważalnym wzrostem ilości wymienianych źródeł ogrzewania, a nie zgłoszonych do CEEB Wójt Gminy Raszyn przypomina o…