Dyżury wakacyjne przedszkoli w 2024 roku | Gmina Raszyn

Dyżury wakacyjne przedszkoli w 2024 roku

Plakat: Dyżury wakacyjne przedszkoli w 2024 roku

W roku 2024 roku zmieniają się zasady dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Raszyn.

  1. Wychodząc na przeciw potrzebom zgłaszanym przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2024, dyżury w przedszkolach będą trwały trzy tygodnie (a nie dwa tygodnie jak dotychczas).
  2. Nabór będzie prowadzony, tak jak w roku ubiegłym, w dwóch etapach. W pierwszym etapie rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli składają wnioski w przedszkolach macierzystych. Pierwszy etap będzie trwał od 1 do 7 lutego 2024 r.
  3. W drugim etapie na miejsca, które pozostały wolne po pierwszym etapie (oraz na listy rezerwowe) można zapisywać tylko dzieci rodziców, którzy oboje pracują (należy przedstawić zaświadczenie). Drugi etap będzie trwał od 12 do 16 lutego 2024 r.
  4. Należy razem z zapisem dziecka uiścić opłatę za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z zadeklarowaną we wniosku liczbą godzin przebywania dziecka poza ustalonym przez organ prowadzący czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Brak wpłaty powoduje skreślenie dziecka z listy
  5. Lista po pierwszym etapie będzie wywieszona do 09.02.2024r.
  6. Lista ostateczna będzie wywieszona do 08.03.2024r.
Plakat: Harmonogram dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Raszyn

 

28.02.2024
Wydarzenie plenerowe
Uroczystość upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Gmina Raszyn ma zaszczyt zaprosić na uroczystość…
28.02.2024
Komunikat
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/…
22.02.2024
Rada Gminy
Odbędzie się dnia 29 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 14:00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Raszynie. Transmisja on-…