Dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2022r. | Gmina Raszyn

Dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2022r.

LOGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
LOGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2022 roku”.

Zachęcamy Mieszkańców do skorzystania w ramach w/w dofinansowania do unieszkodliwienia odpadów azbestowych. Informujemy, że dofinansowanie udzielane jest przez gminę.

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć stosowne dokumenty dostępne w siedzibie Urzędu (na parterze w kancelarii) oraz na stronie internetowej pod adresem https://raszyn.pl/jak-zalatwic-sprawe/ochrona-srodowiska/dofinansowanie-usuniecia-wyrobow-zawierajacych-azbest

Lista potrzebnych dokumentów:

• Wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest;

• Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do obiektu budowlanego oraz zgodności prac budowlanych z przepisami prawa:

a) W przypadku współwłasności obiektów budowlanych, należy dołączyć zgodę współwładających,

b) W przypadku obiektów budowlanych w rodzinnych ogrodach działkowych – potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i położonej na niej altany

•Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone;

•Dokument stwierdzający tożsamość.

W roku 2022 odbiór i utylizację wyrobów zawierający azbest na terenie Gminy Raszyn wykonuje firma „ECO-TEC” Maciej Mączyński mieszcząca się przy ul. Twardej 44/19, 00-831 Warszawa wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Raszyn, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej u Pani Jolanty Banasiak pod nr tel. (22) 701-79-12 w godzinach pracy urzędu.

 

22.09.2022
Komunikat
Wniosek o dodatek do innych źródeł ciepła mogą złożyć jedynie gospodarstwa domowe, które wcześniej zgłosiły swoje główne źródło…
16.09.2022
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Kurier Raszyński 135/2022  
15.09.2022
Komunikat
Wójt Gminy Raszyn zaprasza mieszkańców gminy na prelekcje, które odbędą się pod  hasłem „CZYSTE POWIETRZE CZYSTE SUMIENIE”.…