Czyste powietrze czyste sumienie | Gmina Raszyn

Czyste powietrze czyste sumienie

Czyste powietrze czyste sumienie

Wójt Gminy Raszyn zaprasza mieszkańców gminy na prelekcje, które odbędą się pod  hasłem „CZYSTE POWIETRZE CZYSTE SUMIENIE”.

 1. Spotkania informacyjne będą obejmować w szczególności:
  1. promowanie:
   1. wymiany źródeł ciepła,
   2. termomodernizacji,
   3. zachowań proekologiczne w zakresie ogrzewania indywidualnego i przyzwyczajeń transportowych.
  2. uświadomienie społeczeństwa i wzbogacanie wiedzy w zakresie:
   1. zachowań wpływających na jakość powietrza (np. szkodliwość spalania odpadów  w paleniskach domowych; spalania złej jakości paliwa, w szczególności w kotłach bezklasowych, wpływu użytkowanych pojazdów oraz stylu jazdy),
   2. skutków zdrowotnych i finansowych złej jakości powietrza,
   3. działań, które można i należy podejmować, aby lokalnie poprawić jakość powietrza, w tym korzyści, jakie niesie dla środowiska:
    • podłączenie do scentralizowanych źródeł ciepła,
    • termomodernizacja budynków,
    • nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła,
    • korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo),
    • zieleń w miastach,
   4. informowanie mieszkańców o przyjęciu uchwały antysmogowej, jej skutkach oraz konieczności przestrzegania zakazów i ograniczeń zawartych w uchwale,
   5. kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej,
   6. uświadamiania społeczeństwa nt. negatywnego wpływu transportu indywidualnego (szczególnie najstarszych i najwyżej emisyjnych pojazdów) na stan powietrza i na zdrowie ludzi,
   7. informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dopłat i skorzystania z finansowych programów gminnych, wojewódzkich, ogólnokrajowych.
 2. Jednocześnie będzie można uzyskać informacje dotyczące szczegółowych przepisów uchwały antysmogowejm m. in. w zakresie:
  1. katalogu rodzaju instalacji, których użytkowanie jest możliwe/dozwolone,
  2. katalogu rodzaju paliw, których stosowanie na terenie województwa mazowieckiego jest zakazane,
  3. terminów wymiany źródeł ogrzewania (m.in. kotłów, pieców, kominków), w szczególności o obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. zakazu użytkowania kotłów na węgiel lub drewno (instalacji na paliwa stałe) nie spełniających wymogów dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz zakazie użytkowania kominków, które nie spełniają wymogów ekoprojektu, lub nie są wyposażone w urządzenia ograniczejące emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
plakat

 

22.09.2022
Komunikat
Wniosek o dodatek do innych źródeł ciepła mogą złożyć jedynie gospodarstwa domowe, które wcześniej zgłosiły swoje główne źródło…
16.09.2022
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Kurier Raszyński 135/2022  
12.09.2022
Wystawa
Centrum Kultury Raszyn zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków "Pejzaż".