Prelekcja z zakresu Programu ochrony powietrza | Gmina Raszyn

Prelekcja z zakresu Programu ochrony powietrza

Prelekcja z zakresu Programu ochrony powietrza

Wójt Gminy Raszyn zaprasza mieszkańców gminy na prelekcję. - w dniu 19 września 2023 r. o godzinie 17:00 

 1. I. Spotkanie informacyjne będzie obejmować w szczególności:
  1. promowanie:
   1. wymiany źródeł ciepła,
   2. termomodernizacji,
   3. zachowań proekologiczne w zakresie ogrzewania indywidualnego i przyzwyczajeń transportowych.
  2. uświadomienie społeczeństwa i wzbogacanie wiedzy w zakresie:
   1. zachowań wpływających na jakość powietrza (np. szkodliwość spalania odpadów w paleniskach domowych; spalania złej jakości paliwa, w szczególności w kotłach bezklasowych, wpływu użytkowanych pojazdów oraz stylu jazdy),
   2. skutków zdrowotnych i finansowych złej jakości powietrza,
   3. działań, które można i należy podejmować, aby lokalnie poprawić jakość powietrza, w tym korzyści, jakie niesie dla środowiska:
    • podłączenie do scentralizowanych źródeł ciepła,
    • termomodernizacja budynków,
    • nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła,
    • korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo),
    • zieleń w miastach,
   4. informowanie mieszkańców o przyjęciu uchwały antysmogowej, jej skutkach oraz konieczności przestrzegania zakazów i ograniczeń zawartych w uchwale,
   5. kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej,
   6. uświadamiania społeczeństwa nt. negatywnego wpływu transportu indywidualnego (szczególnie najstarszych i najwyżej emisyjnych pojazdów) na stan powietrza i na zdrowie ludzi,
   7. informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dopłat i skorzystania z finansowych programów gminnych, wojewódzkich, ogólnokrajowych.
 2. Jednocześnie będzie można uzyskać informacje dotyczące szczegółowych przepisów uchwały antysmogowej m. in. w zakresie:
  1. katalogu rodzaju instalacji, których użytkowanie jest możliwe/dozwolone,
  2. katalogu rodzaju paliw, których stosowanie na terenie województwa mazowieckiego jest zakazane,
  3. terminów wymiany źródeł ogrzewania (m.in. kotłów, pieców, kominków), w szczególności o obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. zakazu użytkowania kotłów na węgiel lub drewno (instalacji na paliwa stałe) nie spełniających wymogów dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz zakazie użytkowania kominków, które nie spełniają wymogów ekoprojektu, lub nie są wyposażone w urządzenia ograniczejące emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Miejsce spotkania: Centrum Kultury Raszyn (Aleja Krakowska 29A , 05-090 Raszyn).

Informacje o wydarzeniu

Kategoria
Prelekcja
Data wydarzenia:

Lokalizacja

Centrum Kultury Raszyn